Skip to main content

Nyhetsartikler

STOLER I MØTESAL, UNDEFINED: AMBITIOUS CREATIVE CO. - RICK BARRETT ON UNSPLASH

By Britt Gorniok on

Britene mobiliserer for å opprettholde sin ledende posisjon innen events

Det britiske event-markedet er et av de største i verden, og paraplyorganisasjonen Business Visits and Events Partnership (BVEP) publiserte nylig tall fra 2019, som viser at markedet var verdt over £70 milliarder. 50 prosent av verdien besøkende la igjen i Storbritannia i 2019 kom fra events-industrien, og den tilrettela for over 700 000 jobber. Av omsetningen kom £31 milliarder fra jobbrelaterte events (møte, konferanser, messer osv.), mens £39 milliarder kom fra fritids-events (konserter, sports- kunst- og kulturarrangement).

Forventningene for 2020 var høye og prognosene var optimistiske. Storbritannia hadde i stor grad etablert seg som en internasjonal hub for MICE og britiske byråer betjente ikke bare hjemmemarkedet, men et internasjonalt marked. Så kom Covid-19 og endret landskapet totalt. 23. mars stengte statsminister Boris Johnson landet ned, noe som fikk alvorlige konsekvenser for MICE-næringen.

Dagens situasjon er utfordrende

I dag har 60 prosent av selskaper permittert over 50 prosent av sine ansatte (Meetings Industry Association survey). De som er igjen består hovedsakelig av ledelsen, de med digital kompetanse og selgere, mens de aller fleste som jobber med live-events og venue finding er permittert. Da nasjonen ble lukket kom regjeringen raskt på banene med krisepakker, blant annet ble det introduserte permitteringsordninger, og for en nasjon med langt færre velferdsordninger enn Norge, er dette eksepsjonelt, og en tydelig indikasjon på hvor alvorlig krisen er. I dag får de som er permittert opp til 80 prosent lønn med en øvre grense på £2500. Ordningen har blitt utvidet og vil nå vare ut oktober, dog med lavere utbetaling enn i dag. 

På den siste pressekonferansen fra Boris Johnson foreslo han at innlandsmarkedet og MICE-industrien kan gradvis begynne å åpne fra og med juli, men med forbehold om sosial distansering og at smitteraten ikke blusser opp igjen. Han kommuniserte også at passasjerer som flyr til Storbritannia må sitte i karantene i to uker. Få i bransjen tror derfor at det internasjonale markedet vil åpne før tidligst 2021.

Bransjen etter COVID-19

Tross ordningen med permittering er det ikke å se bort fra at mange mindre byråer kommer til å gå konkurs og at løsningen derfor er en form for statlig sluttpakke. Mange av de større byråene har ikke bare bedre likviditet, men også et mer differensiert tjenestetilbud og har skiftet fokus fra live-events til digitale løsninger og innholdsproduksjon. Men, man ser også mindre byråer som har snudd seg rundt og teamet opp med digitale selskap for å sikre sin egen framtid. Uansett så vil det britiske MICE-markedet se veldig annerledes ut når vi kommer ut av koronakrisen. Det er sannsynlig at vi vil se færre og muligens større byråer, flere vil ha styrket sin digitale kompetanse og det forventes at man ser flere hybrid-konferanser fremover. Mange av de kontaktene og ambassadørene vi har bearbeidet over flere år vil bli sagt opp og kanskje forsvinne ut av bransjen. På kort sikt vil dette representere en utfordring for bearbeidelse av markedet, men på lengre sikt kan konsekvensen være en mer oversiktlig og profesjonell bransje.

Mobilisering og lobbying i bransjen

Det har vært, og fortsetter å være en enorm mobilisering innen bransjen. Det er flere interesseorganisasjoner som BVEP, MIA (Meetings industry association), VisitBritain osv. som jobber med lobbying av regjeringen. VisitBritain har nylig lagt frem et forslag til regjeringen om hvordan økonomisk hjelp og bistand kan sikre at MICE- og eventnæringen i Storbritannia forblir banebrytende. De ber blant annet om noen klare retningslinjer fra regjeringen, for å kunne utvikle innovative produkter og systemer for fremtidige eventer.

Muligheter for næringen

Ifølge Michael Hurst, Chairman for BVEP, er regjeringen lydhør. De har handlet raskt med å introdusere permitteringer, gitt støtteordninger til SMEs og frilansere. Dette er ingen overraskelse, siden regjeringen i juni 2019 lanserte International Business Events Action plan 2019-2025. En plan med klare tiltak for å sikre Storbritannias posisjon som en ledende destinasjon i verden for kongresser, konferanser og andre større events. Regjeringen er klar på at MICE-næringen betyr mer enn sysselsetting og direkte økonomiske gevinster, den bygger merkevare, den oppmuntrer innkommende investeringer, fremmer handel og kommer lokalmiljøet til gode. Det er også en kilde til eksport, siden kompetansen til britiske byråer er nå etterspurt internasjonalt. I kjølvannet av Brexit er det også viktig for myndighetene å fremme Storbritannia som en åpen og inkluderende nasjon.

Norge som events-destinasjon

Så selv om den britiske event-næringen er i en ekstremt vanskelig situasjon per i dag, er det all grunn til å tro at dette er midlertidig. Og når den kommer tilbake vil, ifølge en undesøkelse av MPI (Meetings Professionals International), 42 prosent av respondentene velge destinasjoner som fikk koronakrisen under kontroll raskt. Dette, samt mye plass, lite mennesker, et velfungerende, åpent samfunn og høy kvalitet på produkter, gir Norge en aldri så liten mulighet! Vi må bare passe på at flyforbindelser er på plass.

«Watch this space»!

Kategorier:

Emner:

Forfatter

Britt Gorniok

: