Hvordan kan reiselivet gjøre seg attraktivt, aktuelt og tilgjengelig i sommer?

Det norske markedet har et langt høyere kunnskapsnivå om landet, geografien og samfunnet enn våre utenlandske gjester. Opplevelser som møter turister i Norge i dag er langt på vei tilpasset…

Continue Reading