Skip to main content

Reisemålsutvikling

Ønsker du å utvikle ditt reisemål? Innovasjon Norge kan hjelpe med rådgivere, informasjon, gode eksempler og finansiering. Du må stille med en helhetlig plan, innsatsvilje og samarbeidspartnere.

Reisemålsutvikling må skreddersys for det enkelte reisemål. Innovasjon Norge har utviklet en verktøykasse for en bedre reisemålsutvikling. 

Vårt reisemålsarbeid skal få aktørene på en destinasjon til å bestemme "hva de skal være for hvem", deretter utvikles det en plan over hvordan de skal bli det. Planarbeidet er krevende og involverer mange aktører for å oppnå et godt resultat. 

Vi har i samarbeid med tidligere organisasjoner jobbet med markedsorientert og helhetlig reisemålsutvikling. Arbeidet har resultert i en god modell som har vært benyttet på en rekke destinasjoner. 

Målgruppen for arbeidet er destinasjonsselskaper, næringsutviklings- og omstillingsorganisasjoner, reiselivsaktører, saksbehandlere/ planleggere i kommunene og investorer.