x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Kløver
Kløver
Kløver.
Photo: Yan Ming / Unsplash
Kløver.
Photo: Yan Ming / Unsplash

Prosessveileder

Prosessveilederens rolle og oppgaver

I merkeordningen stiller vi krav til at reisemålene engasjerer en ekstern prosessveileder. Dette fordi merkeordningen har mange detaljer, og fordi erfaring med hvordan andre har håndtert ulike indikatorer og tema er til stor nytte. Denne erfaring og oversikten skal prosessveilederen ha, og de bistår særskilt prosjektleder gjennom prosessen med å oppnå merket.

Oppgavene omfatter gjerne:

  • Informere om merkeordningen på reisemålet
  • Gjennomgå standarden og forventet leveranse og bistå prosjektleder i utarbeidelse av prosjektplan.
  • Gjøre hjelpemidler tilgjengelig for prosjektleder og være godt kjent med bruk av disse.
  • Bistå i utarbeidelse av handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling og sikre at nødvendige tiltak inkluderes.
  • Bistå med råd og veiledning ved besvarelse av det enkelte kriterie/indikator.
  • Følge opp arbeidets gang og bidra til god fremdrift.

Prosessveileders kvalifikasjoner

Innovasjon Norge har godkjent fagpersoner som er kvalifisert som prosessveiledere for reisemål som skal merkes. Prosessveilederne tilbyr sine tjenester gjennom egne foretak, og er ikke organisatorisk knyttet til Innovasjon Norge. De har et selvstendig kundeforhold overfor reisemålet, og omfanget av bistand avtales direkte mellom prosessveileder og reisemål gjennom en egen avtale.

Godkjente prosessveiledere har spesialopplæring i merkeordningen i tillegg til kursing og erfaring i generell reisemålsutvikling. I tillegg har prosessveiledere generell kompetanse på bærekraft og reiseliv. Sjekk gjerne erfaring, referanser og kvalifikasjoner for å få en

prosessveileder du mener vil passe deres reisemål. Reisemålene velger selv sin prosessveileder og inngår avtale med denne.

Kvalifisering

Prosessveilederen må ha gjennomført et kurs i merket for bærekraftig reisemål for å kunne bistå reisemål i merkeprosessen. Etter gjennomført kurs kan prosessveilederen utføre oppdrag for Innovasjon Norge. For å opprettholde denne rettigheten må prosessveileder ha minst ett aktivt oppdrag siste to år og delta på oppdateringskurs. Prosessveilederen forplikter seg til enhver tid å holde seg oppdatert på nyheter om merkeordningen fra Innovasjon Norge.

Kompetanse

For å kunne delta på obligatorisk grunnkurs forutsetter Innovasjon Norge at kandidater har akademisk utdannelse på høyskolenivå, forståelse av prosessledelse, samt utvidet kompetanse i reiseliv og de viktigste bærekrafttema.

Egenskaper

For å lykkes som prosessveileder er det en fordel å ha:

  • Gode kommunikasjonsegenskaper
  • Erfaring med prosessledelse
  • Evne til å engasjere og motivere
  • Strukturforståelse og analysekunnskap