x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Ålesund
Ålesund
Ålesund.
Photo: Geran de Klerk / Unsplash
Ålesund.
Photo: Geran de Klerk / Unsplash

Profilering

Profilering

Reisemål som har gjennomført merkeprosessen får ekstra synlighet i alle Innovasjon Norges kanaler, både til forbruker, til næringen selv, og i hele vårt daglige virke (presentasjoner, foredrag, case, invitasjoner, arrangement etc).

Bærekraftig reisemål er et kvalitetsmerke for reisemål i Norge, som viser at de oppfyller strenge krav til reisemålets bærekraftige utvikling. Godkjente reisemål har god forankring av arbeidet og kan vise at de jobber med å ta et aktivt samfunnsansvar der både miljø, klima, kultur, lokalbefolkning, lokalsamfunn og verdiskaping inngår. De må også vise at å jobbe for økt bærekraft er et kontinuerlig arbeid, og må derfor, for å få lov til å beholde merket på sikt, levere, dokumentere og godkjennes hvert tredje år.

Designelementet, selve merket

Selve merket er inspirert av naturen og de 10 prinsippene for et bærekraftig reiseliv. Det korresponderer videre til de 5 hovedtemaene i ordningen: Forankring politisk, forankring i reiselivsnæringen, bevaring av natur, kultur og miljø, bevaring av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet.

Etter godkjenning av A og B kan et internt merke benyttes i prosjektet. Dette merket er for å bygge kjennskap og eierskap til prosjektet på reisemålet og kan ikke brukes ut mot kunder slik at det kan skape inntrykk av at reisemålet er endelig merket. Dette merket er uten farge og med underteksten Vi er i gang.

Merket for godkjent reisemål finnes på bokmål, nynorsk og på engelsk. Merket kan:

  1. Benyttes av Innovasjon Norge og av de reisemålene som er tildelt merket.
  2. Benyttes av reisemålet i all skriftlig kommunikasjon i tråd med reglene for bruk av merket (egen manual).
  3. Reisemålet har ansvar for aktivt å synliggjøre merket slik at gjester får innsikt i innholdet i merkeordningen og reisemålets oppfølging av dette. Eksempel på bruk er egne nettsider, sosiale medier, brosjyrer og annonser på print og på nett, brevark, powerpoint, nyhetsbrev osv.
  4. Benyttes av enkeltbedrifter dersom enkeltbedrifter selv innehar en gyldig miljøsertifisering. Logo til den aktuelle miljøsertifiseringen, reisemålets felles logo og merket “Bærekraftig reisemål” må alltid stå sammen.
  5. Innovasjon Norge vil jobbe aktivt for å øke merkets verdi og betydning for reisemålene gjennom god eksponering og kommunikasjon av merket og merkets innhold i prioriterte markeder, målgrupper, samarbeidspartnere og media, i tillegg til i reiselivsnæringen i Norge. Eksponering og kommunikasjon vil skje via nettsidene innovasjonnorge.no og visitnorway.no så vel som på trykk, i presse-dokumentasjon og i andre relevante medier.
  6. Innovasjon Norge vil i særskilte prosjekter, profilering og arrangement kreve at reisemål er merket for å kunne delta.

 

Green Travel - synlighet for enkeltbedrift

En av oppgavene i merkeordningen er å motivere enkeltbedrifter på reisemålet til å sertifisere seg. Det er også et krav at bedrifter som sertifiserer seg synliggjøres på det enkelte reisemål. Visit Norway, som er den nasjonale kanalen for reiselivsprodukter i Norge, synliggjør miljøsertifiserte bedrifter ved hjelp av en liten "gresstust", kalt "Reis grønt" eller "Green Travel". Her gis det prioritert synlighet til aktører som tar et aktivt miljøansvar, noe som gjør det lettere for forbrukerne å velge miljøvennlige produkter. Selv om Reis Grønt-symbolet er felles for alle sertifiserte bedrifter vil man på den enkelte bedriftssiden se hvilken spesifikk sertifisering bedriften innehar.

Miljøsertifiseringer som blir brukt i norsk reiseliv er i hovedsak Norsk Økoturisme, Svanen, Miljøfyrtårn, ISO 14001, Green Key og Blått Flagg. Hver for seg og samlet garanterer de for at de merkede opplevelsene følger strenge regler og retningslinjer for produksjon og håndtering av avfall, energiforbruk, transport, krav til underleverandører og bruk av kjemikalier. Tiltakene går ut over det norsk lov krever.