x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Jotunheimen
Jotunheimen
Jotunheimen.
Photo: CH - VisitNorway.com
Jotunheimen.
Photo: CH - VisitNorway.com

Priser og prosjektkostnader

Om merkeordningen

Prosjektkostnader og andre kostnader for reisemålene

Dette er ikke en eksakt oversikt over de kostnader et reisemål vil ha frem mot første gangs merking, eller remerking. Det er likevel enkelte kostnader som vi av erfaring vet påløper i et "tradisjonelt" prosjektløp, og enkelte kostnader er en forutsetninger for deltakelse i merkeordningen.

Prosjektkostnader i begge faser: 

 • Lokal prosjektleder (i delt eller hel stilling, erfaringsmessig 40 – 100% stilling) 
 • Ekstern prosessveileder (fra liste over godkjente prosessveiledere for merkeordningen) 
 • Prosjektdrift som møter, seminarer og koordinering (ikke timer) 
 • Informasjon og kommunikasjon 
 • Kostnader til kontroll

Ekstra kostnader i fase 2: 

 • Eksterne analyser og rapporter (eks gjesteundersøkelse, ringvirkningsanalyse, risikoanalyse, innbyggerundersøkelse etc)  
 • Kurs og kompetanseheving (eks bærekraftkurs, vertskapskurs, opplevelseskurs)                                                                                                                               
 • Kompetansebygging gjennom studiebesøk/studietur til inspirasjon og læring for reisemålet (relevant best practice)  
 • Mobilisering til "grønn" innovasjon gjennom workshops, ideskisser etc, (interntransport, lokalmat, opplevelsesutvikling, avfallshåndtering mm.) 

Kostnad portal:

Det kreves en brukerbetaling for portalen i ordningen i form av et engangs etableringsgebyr samt en årlig lisensavgift til Innovasjon Norge. 

 • Engangs etableringsgebyr til Innovasjon Norge inkluderer tilgang til egen side i portalen, oppdaterte indikatorer med veileder, verktøy og hjelpemidler som maler, rutiner osv, sertifikat ved merking og jevnlig informasjon relevant for merkeordningen
 • Årlig lisensavgift går til å drifte portalen. Den årlige lisensavgiften faktureres i første kvartal fra og med året etter at sertifiseringsprosessen formelt har startet. Utmelding av ordningen må skje skriftlig før årets begynnelse for at lisensavgiften ikke skal belastes. 

Kostnad prosessveileder

Dette er en kostnad som avtales på forretningsmessig grunnlag mellom prosessveileder og reisemålet som skal merkes. Tidsbruk vil dette avhenge av mange faktorer. Hvilke interne ressurser reisemålet kan benytte, hvor "modent" reisemålet er og hvor mange kommuner som inngår i merkeordningen. Erfaringen tilsier at behovet for prosessveileder kan endre seg underveis i prosessen. Vi anbefaler å inngå en avtale med fleksibel tidsbruk, slik at antall timer kan justeres etter behov.

Timeprisen varierer og vi anbefaler derfor reisemålene å innhente flere tilbud, og at tilbudene er spesifisert etter hvordan arbeidet er lagt opp.

Kostnad kontroll

Intensjonen til Innovasjon Norge er å tilby en merkeordning med et forutsigbart og nøkternt anslag på timeforbruk. Innovasjon Norge har rammeavtale med kontrollør, der kostnaden til de ulike elementene for 2020 er satt til følgende:

 • NOK 7.900,- for kontroll av A og B
 • NOK 20.500,- for kontroll av CDE
 • NOK 21.500,-  for kontrollbesøk på reisemålet inklusiv kontrollrapport 
 • NOK 9.900,- for ekstra kontroll av cruisekriterier

Alle kostnader er ekskl. mva. Kostnader til reise og opphold i forbindelse med kontrollbesøk kommer i tillegg. Alle kostnader avtales mellom kontrollør og reisemål.