x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Jotunheimen
Jotunheimen
Jotunheimen.
Photo: CH - VisitNorway.com
Jotunheimen.
Photo: CH - VisitNorway.com

Priser og prosjektkostnader

Om merkeordningen

Prosjektkostnader og andre kostnader for reisemålene

Dette er ikke en eksakt oversikt over de kostnader et reisemål vil ha frem mot første gangs merking, eller remerking. Det er likevel enkelte kostnader som vi av erfaring vet påløper i et "tradisjonelt" prosjektløp, og enkelte kostnader er en forutsetning for deltakelse i merkeordningen.

Prosjektkostnader 

  • Lokal prosjektleder (i delt eller hel stilling, erfaringsmessig 40 – 100% stilling) 

  • Ekstern prosessveileder (godkjente prosessveiledere for merkeordningen må benyttes)

  • Prosjektdrift som møter, seminarer og koordinering (ikke timer) 

  • Informasjon og kommunikasjon 

  • Eksterne analyser og rapporter (f.eks. gjesteundersøkelse, ringvirkningsanalyse, innbyggerundersøkelse etc.)

  • Kurs og kompetanseheving (f.eks. bærekraftkurs, vertskapskurs, opplevelseskurs)

  • Kompetansebygging gjennom studiebesøk/studietur til inspirasjon og læring for reisemålet (relevante gode eksempler og prosjekt)

  • Mobilisering til "grønn" innovasjon gjennom workshops, ideskisser etc., (eksempler på tema: interntransport, lokalmat, opplevelsesutvikling, avfallshåndtering mm.)

  • Kostnader til kontroll

Kostnad prosessveileder

Dette er en kostnad som avtales på forretningsmessig grunnlag mellom prosessveileder og reisemålet som skal merkes. Tidsbruk vil avhenge av mange faktorer. Hvilke interne ressurser reisemålet kan benytte, hvor "modent" reisemålet er og hvor mange kommuner som inngår i merkeordningen. Erfaringen tilsier at behovet for prosessveileder kan endre seg underveis i prosessen. Vi anbefaler å inngå en avtale med fleksibel tidsbruk, slik at antall timer kan justeres etter behov.

Timeprisen varierer og vi anbefaler derfor reisemålene å innhente flere tilbud, og at tilbudene er spesifisert etter hvordan arbeidet er lagt opp.