x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Jotunheimen
Jotunheimen
Jotunheimen.
Photo: CH - VisitNorway.com
Jotunheimen.
Photo: CH - VisitNorway.com

Hvorfor bli merket?

Om merkeordningen

Måle, forbedre og formidle

Målet med merkeordningen er å tilrettelegge for at destinasjonsselskap og kommuner sammen kan måle, forbedre og formidle sitt arbeid for økt bærekraft i reiselivet gjennom testede og tilrettelagte verktøy.

Regjeringens strategi om økt bærekraft i norsk reiseliv krever helhet. Innovasjon Norge tilbyr en frivillig ordning som reiselivet kan ta i bruk for å systematisere arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling.

Reiselivets ressurser er sårbare. Ressursene som benyttes i norsk reiseliv handler gjerne om felles goder som mektig natur, lokalsamfunn, kulturlandskap, materielle og immaterielle verdier i kultur og kulturarv, mat og tradisjoner. Og våre byer med mer urbane strukturer. Reiselivet er viktig for sysselsetting og verdiskaping i hele landet, og gir anledning til både å synliggjøre og dele disse verdiene. Reiseliv som næring gir slik et viktig tilskudd til kulturforståelse, integrering og gode liv. Men reiselivet kan også ha negative konsekvenser som slitasje på natur og lokalsamfunn, høye klimautslipp og sosial degradering. Et mer bærekraftig reiseliv verdsetter den rike kombinasjonen av natur, kultur, folk og steder, og tar aktive grep for å forsterke de positive effektene og fjerne/redusere de negative konsekvensene av næringen. Dette krever gjerne helhet, samarbeid og et felles verdigrunnlag.

Reiselivet, som en internasjonalt konkurranseutsatt næring må stadig forbedre seg. Gode verktøy som kan bidra til helhet og god styring er viktig, og et utstrakt samarbeid om et felles verdigrunnlag er sentralt i det løpende forbedringsarbeidet. Med merkeordningen “Bærekraftig reisemål” kan norske destinasjoner både planlegge, gjennomføre og synliggjøre sin innsats for økt bærekraft i næringen.