x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Jotunheimen
Jotunheimen
Jotunheimen.
Photo: CH - VisitNorway.com
Jotunheimen.
Photo: CH - VisitNorway.com

Hvorfor bli merket?

Om merkeordningen

Måle, forbedre og formidle

Målet med merkeordningen er å tilrettelegge for at destinasjonsselskap og kommuner sammen kan planlegge, iverksette, måle, forbedre og formidle den jobben de gjør for et mer bærekraftig reiseliv. Til dette bruker de testede og tilrettelagte verktøy.

Globale og nasjonale mål, som FNs bærekraftmål og de nasjonale klimamålene krever omfattende tiltak både i næringsliv og offentlig sektor. Den nasjonale reiselivsstrategien «Sterke inntrykk med små avtrykk» av april 2021 tydeliggjør bærekraft som et verdigrunnlag og konkret mål for utviklingen i norsk reiseliv. Innovasjon Norge tilbyr gjennom merket for “Bærekraftig reisemål” en frivillig ordning som reiselivet kan bruke for å systematisere arbeidet.

Det er bred enighet om at reiselivets ressurser er sårbare. Fellesgoder som mektig natur og varierte kystområder, levende lokalsamfunn og byer, kulturlandskap og kystkultur, et rikt utvalg av materielle og immaterielle verdier i kultur og kulturarv, mat og tradisjoner inngår i reiselivets ressursgrunnlag. Under rett bruk er ressursene i høy grad fornybare.

Som sysselsetter og verdiskaper er næringen svært viktig for mange lokalsamfunn rundt om i landet, og reiselivet fremmer både kulturforståelse og integrering. Samtidig øker slitasje på natur og lokalsamfunn, klimautslipp og sosiale utfordringer. Et mer bærekraftig reiseliv verdsetter den rike kombinasjonen av natur, kultur, folk og steder, og aktørene tar aktive grep for å forsterke de positive effekter og reiselivets bidrag til å løse samfunnsutfordringer.

Å jobbe ut fra dette verdigrunnlaget krever helhet, samarbeid og felles mål.

Gjennom merkeordningen “Bærekraftig reisemål” får norske destinasjoner et verktøy til å planlegge, gjennomføre og synliggjøre sin innsats for økt bærekraft i næringen.