x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Holmenkollen
Holmenkollen
Holmenkollen.
Photo: Michael Ankes
Holmenkollen.
Photo: Michael Ankes

Kurs og kompetanseheving

Merkeordningen adresserer mange tema som preger den offentlige dialogen rundt reiseliv, lokalsamfunn og grønn omstilling. Dette gjør det ekstra viktig for både reisemål, bedrifter og ansatte i næringen å holde seg oppdaterte og å bygge kompetanse. Gjennom 2020 har den særskilte globale situasjonen vist at mange prioriterer å bruke tid på nettopp å bygge kompetanse, gjerne på nye områder eller som supplement til det de har. I tillegg til at prosjektorganisasjonen i merkeordningen kan ha nytte av de ulike kursene tilbyr de fleste reisemål disse for sine bedrifter. Under er oversikten over de ulike kursene som tilbys.

Innovasjon Norge har siden 2008 hatt i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å kartlegge kompetansebehov og utvikle kortere kurs som et tilbud til reiselivsnæringen.

Kursene er ment å dekke behov for kompetansetilførsel på kritiske deler av reiselivsproduksjonen, og er beregnet for ansatte innen alle deler av næringen. Kursene arrangeres normalt med en lunsj til lunsj samling med individuell oppfølging, gjerne digitalt.

Våre kurs organiseres, rekrutteres og gjennomføres normalt av regionale reiselivsaktører (destinasjonsselskap, næringshager elle lignende).

Vi har tidligere gjennomført et internasjonalt mer omfattende kurs i bærekraftig reiseliv i regi av Global Sustainable Tourism Council (GSTC) hvor en stor andel av prosjektledere, prosessveiledere og andre deltok. Disse kursene tilbys flere ganger i året gjennom GSTC og kan anbefales til alle som skal jobbe med merkeordningen da det gir en god og bred forståelse både av reiselivets utfordringer og ulike løsninger og strategiske grep som implementeres rundt om i verden. Se mer informasjon om kurset under.