x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Avklaring

Mange, både bedrifter og reisemål, ønsker å være en del av «det grønne skiftet» og ta tak i muligheter og utfordringer knyttet til å utvikle reiselivet i en mer bærekraftig retning. For reisemål er merkeordningen et verktøy for å jobbe spesifikt med bærekraftutfordringene i reiselivsutviklingen.

Prosessen er avhengig av både god forankring og lokal involvering. Det er derfor viktig at man allerede før en eventuell start har sondert interesse og engasjement både i næringen og i kommunen.

Arbeidet med Merket for bærekraftig reisemål er krevende, og det er ikke alle reisemål som har de nødvendige forutsetningene for å kvalifisere for merket. For de som tenker å starte en merkeprosess innebærer avklaringen derfor å gå igjennom forutsetninger og krav til reisemålene som skal i gang.

Sjekkliste, krav og forutsetninger

Følgende krav og forutsetninger må innfris før reisemålet kan starte arbeidsprosessen med å kvalifisere for Merket for bærekraftig reisemål:

  • Reisemålet må kunne avgrenses til et naturlig geografisk område som også inngår i reisemålets markedsføring og destinasjonsselskapets nedslagsfelt
  • Reisemålet må ha et velfungerende destinasjonsselskap som utfører fellesoppgaver på vegne av reiselivsbedriftene
  • Det må eksistere et system for finansiering av fellesoppgaver hvor medlems- /reiselivsbedriftene har skriftlig avtale om økonomisk bidrag
  • Kommunen(e) som omfattes av reisemålet må være aktivt involvert i prosessen. Når prosjektet er vel i gang må kommunen(e) gjøre vedtak om å være en aktiv bidragsyter for å oppnå Merket for bærekraftig reisemål
  • Kommunen(e) og/eller regionen hvor reisemålet er lokalisert må ha en plan eller strategi som omhandler bærekraftig reiseliv 
  • Reisemålet må sette seg godt inn i hva prosessen innebærer, herunder gjøre seg kjent med sist reviderte Standard for bærekraftig reisemål
  • Dersom reisemålet har dette på plass og ønsker å søke midler til gjennomføring av prosessen, må reisemålet ta kontakt med sitt Innovasjon Norge lokalkontor for ytterligere informasjon og avklaringer. Skjemaet Reisemålsbeskrivelse skal fylles ut og vedlegges søknaden.
  • Før oppstart skal også reisemålet ha etablert kontakt med en godkjent prosessveileder som vil følge arbeidet og bistå reisemålet i arbeidet med å innfri merkekravene.

Hjelpemidler til bruk før oppstart

Arbeidsprosessen bærekraft avklaring

Merket for bærekraftig reisemål

Bærekraftig reisemål logo liten