x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Copy of Nusfjord, Lofoten
Copy of Nusfjord, Lofoten.
Photo: Thomas Rasmus Skaug / Visitnorway.com
Copy of Nusfjord, Lofoten
Copy of Nusfjord, Lofoten.
Photo: Thomas Rasmus Skaug / Visitnorway.com

MERKET FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅL

Bærekraft i reiselivet handler i hovedsak om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Temaer som natur, miljø- og klimapåvirkning, samspill reiseliv/lokalsamfunn – og næringens økonomiske verdiskaping er sentralt i forståelsen av et bærekraftig reiseliv. 

Innovasjon Norge eier og utvikler en merkeordning som tilbys norsk reiseliv som ønsker å prioritere bærekraftig reisemålsutvikling.

Merkeordningen er et verktøy for å systematisere et langsiktig arbeid for økt bærekraft i reiselivet. Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft, ikke at stedet ER bærekraftig. Merkeordningen er et redskap for utvikling, og reisemålene må vise en forbedring på sikt.

Arbeidet krever samhandling og samarbeid mellom kommune, reiselivsnæring og lokalsamfunn.


Merkeordningen har to hovedelementer:

 1. Standard.
  For å kartlegge status er det utarbeidet en standard som angir hvilke områder reisemålet må ta tak i.
  En rekke kriterier og indikatorer må besvares, status må kartlegges og tiltak planlegges for forbedring på sikt.
   
 2. Arbeidsprosess.
  For å sikre at reisemålene klarer å gjennomføre er det beskrevet en arbeidsprosess.
  Denne skal hjelpe reisemålet med å levere på standardens krav. 

Merkede reisemål i Norge

Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft, ikke at stedet ER bærekraftig. Destinasjonen må kontinuerlig jobbe for å forbedre sin forretningspraksis og forholdet til lokalsamfunnet, basert på bærekraftige prinsipper. I dag har et utvalg destinasjoner fått Merket for bærekraftig reisemål og flere destinasjoner er i gang. Vista har på oppdrag fra Innovasjon Norge evaluert merkeordningen med fokus på de overordnede effektene (samarbeid, kompetanse, engasjement).

bærekraft logo partner logo

Les også

Merket for bærekraftig reisemål

Bærekraft og reiseliv i Innovasjon Norge

Sustainability and tourism in Innovation Norway

Mot et bærekraftig reiseliv
Veikart fra reiselivsnæringen i Norge (Rapport av Innovasjon Norge m.fl.., 2017)

Evaluering Merket for bærekraftig reisemål
Vista Analyse utførte i 2016 en evaluering av Merkeordningen for Bærekraftig Reisemål.


FNs bærekraftsmål er verdens felles mål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål (SDGs) og 169 delmål som er en felles global retning for land, næringsliv og lokalsamfunn for en bærekraftig fremtid. Reiseliv kan og bør spille en viktig rolle for å nå disse målene. FNs reiselivsorgan UNWTO har utviklet en innsikts- og inspirasjonsside for SDGene og reiseliv. Denne inneholder informasjon og initiativer om reiselivets bidrag til SDGene rundt om i verden.