Skip to main content

Markedsdata

Ønsker du innsikt i målgrupper? Segmenter? Tall og analyser? Bli kjent med hva verdiskapingen har vært i norsk reiseliv de seneste årene? På disse sidene finner du dette og mer til - av det vi har av tall og data. I tillegg til våre kalkulatorer for å beregne henholdsvis forbruk og CO2-utslipp.

Innholds- og bildebank - Merkevaren Norge


Les om eksportsatsingen, grunnlaget for posisjonen og historiene

Brand Norway

Tilgang til innhold, malverk, film og foto


Vil du ha oversikt over hvilke aktiviteter vi har for norsk reiselivsbransje? Trenger du bilder til markedsføringen av Norge som reisemål? Eller er du student på jakt etter informasjon om Innovasjon Norge reiseliv og Visit Norway? Eller ønsker du å snakke med en av oss om ditt prosjekt?

Merket for bærekraftig reisemål

Merkeordningen er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på reisemål der reiselivsnæringen er pådriver. Ved å kartlegge ulike kriterier fordelt på de tre dimensjoner av bærekraft (miljømessig, sosial og økonomisk) signaliserer stedene at de er i gang med et langsiktig arbeid for økt bærekraft. Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft.

Les mer om merket for bærekraftig reisemål


Reisemålsutvikling

Reisemålsutvikling må skreddersys for det enkelte reisemål og Innovasjon Norge har utviklet en verktøykasse for dette formålet.  Reisemålsarbeidet skal få aktørene på en destinasjon til å bestemme "hva de skal være for hvem", deretter utvikles det en plan over hvordan de skal bli det. Planarbeidet er krevende og involverer mange aktører for å oppnå et godt resultat.  

Les mer om reisemålsutvikling


Nasjonal kolleksjon/RISS

Nasjonal kolleksjon består av to deler. RISS er en prosess og verktøykasse for strategisk opplevelsesutvikling og markedsføring/kommunikasjon. Den andre delen er en samling av konsepter som skal bidra til å bredde ut og berike bilde av Norge. Slik vil vi  gjøre flere opplevelser og reisemål mer tilgjengelig for turistene.

Les mer om nasjonal kolleksjon/RISS

Reiselivets verdiskaping

Fordelt på fylker og kommuner 2016 - 2019

Les mer om reiselivets verdiskaping i Norge