Skip to main content

Bedrifts- og reisemålsutvikling

Innovasjon Norge tilbyr en rekke tjenester og finansiering tilpasset den norske reiselivsnæringen. Under har vi samlet ressurser, delt inn tematisk for bedrifter og destinasjoner.

Jobber du for en destinasjon?

I Innovasjon Norge har vi gjennom flere år utviklet nyttige verktøy og prosesser for reiselivsnæringen. Disse tre er særlig tilpasset destinasjoner:

Bærekraftig reisemål

Merkeordningen er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på reisemål der reiselivsnæringen er pådriver. Ved å kartlegge ulike kriterier fordelt på de tre dimensjoner av bærekraft (miljømessig, sosial og økonomisk) signaliserer stedene at de er i gang med et langsiktig arbeid for økt bærekraft. Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft. 
Les videre

Reisemålsutvikling

Reisemålsutvikling må skreddersys for det enkelte reisemål og Innovasjon Norge har utviklet en verktøykasse for dette formålet.  Reisemålsarbeidet skal få aktørene på en destinasjon til å bestemme "hva de skal være for hvem", deretter utvikles det en plan over hvordan de skal bli det. Planarbeidet er krevende og involverer mange aktører for å oppnå et godt resultat.
Les videre

Nasjonale konsepter

Innovasjon Norge skal bidra til økt verdiskaping i reiselivsnæringen gjennom blant annet å kjøre nasjonale prosesser for å fylle den norske reiselivsmerkevaren med et rikere innhold. Til nå har vi utviklet tre nasjonale konsepter, for mat & drikke, kultur og natur. Med utgangspunkt i disse kan regioner og aktører definere sin egenart og posisjon i det nasjonale bildet, samtidig som å skape muligheter for produkt- og opplevelsesutvikling regionalt og lokalt.
Les videre

Vil du vite mer om nettverk og klynger?

All informasjon om nettverk og klynger i Innovasjon Norge finner du på innovasjonnorge.no Her har vi lenket til tre av de aktuelle nettsidene:


Bedriftsnettverk

Har din bedrift vekstambisjoner og ønsker å realisere disse i samarbeid med andre bedrifter? Vi kan tilby faglig veiledning og finansiering til etablering og utvikling av strategiske bedriftsnettverksprosjekter. 
Les videre

Global Growth

Innovasjon Norge tilbyr hvert år mange eksportprogram for grupper av bedrifter. Hensikten er å bidra til at etablerte bedrifter lykkes med salg i internasjonale markeder. Kontakt ditt Innovasjon Norge regionkontor for informasjon om aktuelle Global Growth-programmer tilpasset reiselivsnæringen i din region og/eller nasjonalt.

FRAM

FRAM er utviklingsprogrammet som bistår deg i arbeidet med utvikling, økt konkurransekraft og økt lønnsomhet for din bedrift. Kontakt ditt Innovasjon Norge regionkontor for informasjon om aktuelle FRAM-programmer tilpasset reiselivsnæringen i din region og/eller nasjonalt.

Kjenner du til vårt tilbud om kurs og kompetanse?

Innovasjon Norge har også holdt til sammen 98 kostnadsfrie, digitale kurs for 1363 reiselivsbedrifter i 2020.

Alle kursene ble dreid mot Norge og nærmarkedet, i større eller mindre grad. For eksempel deltok 181 reiselivsbedrifter på ‘pakkekurset’, som tar for seg pakking, salg og distribusjon. Kurset ble arrangert 12 ganger gjennom året og har i særlig rad blitt vinklet enda mer mot det norske markedet og utfordringene rundt pandemien.

Klikk her for å bli kjent med våre kurs!