Skip to main content

Nyhetsartikler

Turistundersøkelsen 2018

Innovasjon Norge gjennomfører en landsdekkende og helårlig undersøkelse hvor norske og utenlandske ferie- og fritidsturister, samt forretningsreisende intervjues ved blant annet ved turistattraksjoner, skianlegg, havner, lufthavner med flere.

Turistundersøkelsen 2018: Hovedrapport

I følgende fire bakgrunnsrapporter for Turistundersøkelsen 2018 har vi publisert de totale funnene for hele året. Fordelt på turister (både forretnings- og feriereisende), forretningsreisende og feriereisende.

Turistundersøkelsen sommer 2018

Sommersesongen 2018

Epinion har i 2018 gjennomført Turistundersøkelsen på vegne av Innovasjon Norge i samarbeid med lokale aktører over hele landet. Turistundersøkelsen er dermed en landsdekkende undersøkelse som gjennomføres med det formål å avdekke turismens betydning for norsk økonomi, samt gi innsikt og kunnskap som kan bidra til å forbedre det norske reiselivsproduktet. 
HOVEDRAPPORT (pdf)
BAKGRUNNSRAPPORT (Excel)

Kulturrapport Turistundersøkelsen 2018

Kultur som del av turismen i i Norge

Rapporten "Kultur som del av turismen i i Norge - sommersesongen 2018" tar utgangspunkt i turistenes egne vurderinger av hvilke aktiviteter som var viktige på reisen i Norge sommeren 2018. Datagrunnlaget hentes fra Innovasjon Norges egne kilder, som den årlige Turistundersøkelsen og de ukentlige spørreundersøkelsene som gjennomføres kontinuerlig i et utvalg av Innovasjon Norges hovedmarked for reiseliv.
HOVEDRAPPORT (pdf)

Innovasjon Norge - Turistundersøkelsen 2018 - Skirapport

Skituristene i Norge

Rapporten har fokus på turistene i Norge i vintersesongen fra februar til mai 2018, med et spesifikt fokus på skiturister. Den består av intervju med i alt 2 882 norske og utenlandske turister, hvorav 1 554 faller under målgruppen «skiturister». Av disse er 463 norske skiturister og 1 091 er utenlandske skiturister. Datagrunnlaget er samlet inn av Epinion og vektet opp mot kommersielle overnattinger i hele perioden.
HOVEDRAPPORT (pdf)

BAKGRUNNSRAPPORTER:
Vintersesongen (Excel)
Alle skiturister (pdf)
Alle turisten (pdf)
Feriereisende (pdf)

SEGMENT


Turistundersøkelsen MICE 2019

Mice-turistene

I rapporten "MICE - turistene" kan du lese mer om preferanser blant norske og utenlandske forretningsreisende. Der ser på ulike karakteristika, forbruksmønster og tilfredshet. Rapporten er utarbeidet av Epinion for Innovasjon Norge.
Hovedrapport (pdf)

SESONG


Høst

Fordeling på Turistundersøkelsen høstsesongen 2018. Data vektes for å representere det totale turismevolumet i overnattinger. Alle data vektes opp mot overnattingen i 2018, slik at data representerer Norges totale turisme for hele 2018.

BAKGRUNNSRAPPORT:
Høstsesongen (Excel)

REGIONSRAPPORTER


Felles bakgrunnsrapport for alle regionrapporter