Skip to main content

Nyhetsartikler

Turistundersøkelsen - vintersesong

Forbruket ligger 21 prosent høyere enn vintersesongen 2015, noe som skyldes flere forhold. Det ene er at den norske kronen ble svakere i forhold til viktige turistgruppers valuta. Både den svenske kronen, danske kronen, euroen og den amerikanske dollaren var omtrent ti prosent mer verdt enn den norske kronen, og en annen vesentlig faktor er økningen i gjestedøgn. I vintersesongen 2015 var det 7,5 millioner gjestedøgn, mens det i vintersesongen 2016 var 7,7 millioner gjestedøgn. 

I vintersesongen er det to hovedmålgrupper Innovasjon Norge retter markedsføringen mot. Det ene er det klassiske skisegmentet som kommer til Norge for å stå på ski, og det andre er nordlys turistene som besøker Nord-Norge og/eller reiser med Hurtigruten.

Skiturister
Ser vi på omfanget av skiturismen kommer det an på hvor bred definisjon vi velger å bruke. Ser vi på alle som var på en skiferie, eller som hadde planer om å gjøre en skiaktivitet i ferien,  betyr det 2,5 millioner kommersielle overnattinger og et forbruk på kr 4,4 milliarder kroner i vintersesongen. Bruker vi en strengere definisjon og ser på de «ekte» skientusiastene hvis hovedformål var en skiferie, representerer disse 1,9 millioner overnattinger og et forbruk på kr 3 milliarder i forbindelse med norgesferien.
Skituristene utgjør en markant andel av alle feriereisende turister i vintersesongen, og med den brede definisjonen utgjør de hele 57 prosent av alle feriereisende i vintersesongen, og 43 prosent faller inn i den smalere definisjonen.

Det er flest norske skiturister i Norge, men nærmarkedene som Danmark og Sverige er godt representert. Ser vi på de danske turistene som var her i vintersesongen 2016, kan 86 prosent defineres som skiturister. Danmark er også det største utenlandsmarkedet, med et samlet forbruk på en halv milliard kr. Forbruket representerer en andel på 36 prosent av det utenlandske skiforbruket i vintersesongen.

Nordlysturister
Den andre målgruppen Innovasjon Norge retter markedsføringen mot er nordlysturistene. Disse er definert som turister som enten besøker eller planlegger å besøke Nord-Norge på deres ferie i Norge, eller har overnattinger på Hurtigruten, eller hvor nordlyset har stor betydning for deres ferie. I vintersesongen representerte disse 1 million kommersielle gjestedøgn, og et forbruk på kr 3,3 milliarder. Det er viktig å nevne at overnattinger gjort på Hurtigruten ikke er inkludert i disse tallene.

Omtrent hver tredje ferieturist i vintersesongen 2016 kommer inn under denne kategorien. Ser vi på fordelingen, kan omtrent hver femte norske ferieturist karakteriseres som Nord-Norge turist. Tilsvarende tall er fire av ti utenlandske ferieturister. Blant de sør-europeiske og ikke-europeiske ferieturistene kan cirka 70 prosent karakteriseres som Nord-Norge turister. Blant tyske og britiske ferieturister er det cirka hver annen, mens andelen er noe mindre blant de skandinaviske turistene, som i høyere grad er skiturister.

* Forbruket er estimert ut fra turister som hadde minimum en natt ved et kommersielt overnattingssted og/eller Hurtigruten.

Hovedrapport
Bakgrunnsrapport
Vintersesongen 2016 - skituristene
Vintersesongen 2016 - turister til Nord-Norge

Sider du nylig har besøkt