Skip to main content

Nyhetsartikler

Turistundersøkelsen - sommersesongen 2015

Norske gjestedøgn økte med tre prosent, mens utenlandske økte med syv prosent. Det var en god vekst fra alle markeder Innovasjon Norge har markedsaktiviteter.

Tyskland var nok en gang det største utenlandsmarkedet for norsk reiseliv med 1,1 millioner gjestedøgn, som er en økning på fem prosent. Sommersesongen 2015 var også preget av en god økning fra Asia.

Forbruksøkning og høyere volum
Det totale forbruket blant turister som overnattet på kommersielle overnattingssteder (hotell, camping og hyttegrend) og på Hurtigruten, anslås til omtrent 32,5 milliarder kroner.
Norske reisende la igjen 20,8 milliarder kroner, mens utenlandske turister la igjen 11,7 milliarder kroner. I turistbegrepet ligger både de som var her i ferie- og fritidsøyemed og forretningsreisende. Bryter vi tallene ned på de som var på ferie- og fritidsreise, viser tallene et forbruk på 20,1 milliarder kroner. Det er en økning på 14 prosent, eller 2,2 milliarder fra 2014.

Forbruksveksten skyldes i hovedsak at nordmenn brukte mer penger per ferie i 2015 sammenlignet med 2014, mens forbruksøkning hos de utenlandske gjestene skyldes at det var en økning i utenlandske gjestedøgn.

Turister synes nordmenn er gjestfrie
Både norske og utenlandske turister vurderte lokalbefolkningen som gjestfri, og det har en stor innvirkning for at totalopplevelsen skal være god. Turistundersøkelsen viser at alt i alt var turistene fornøyd med norgesferien, og ville anbefale den til andre.
 

Hovedrapport
Bakgrunnsrapport

Sider du nylig har besøkt