Skip to main content

Nyhetsartikler

Turistundersøkelsen: Regioner -  Vestlandet

I 2015 hadde turistene i Norge totalt 31,2 millioner overnattinger. Vestlandet hadde tilsammen 5,7 millioner overnattinger i 2015, noe som utgjør 18 prosent av det totale antall overnattinger i Norge.

I likhet med andre regioner, så har Vestlandet flest overnattinger i sommersesongen, overnattingene sommerstid utgjør 55 prosent av det totale antall overnattinger på Vestlandet. Forbruket på Vestlandet er resultatvis størst i sommersesongen og utgjør 43 prosent av det samlede forbruket på Vestlandet.

I sommersesongen har Vestlandet sammenlignet med turistene i de øvrige regionene flest utenlandske turister. De utenlandske turistene kommer fra Tyskland og Nederland, men det kommer også en høy andel franske og amerikanske turister til Vestlandet.

Vestlandet har mange førstegangsbesøkende og disse har et høyt døgnforbruk
Hele 56 prosent av de utenlandske turistene på Vestlandet er førstegangsbesøkende. Sammenliknet med de øvrige regionene i Norge er dette den nest høyeste andelen, kun overgått av andelen utenlandske førstegangsbesøkende i Oslo. Samlet sett utgjør de utenlandske førstegangsbesøkende 25 prosent av alle turistene til regionen sommersesongen 2015. 

De utenlandske førstegangsbesøkende er en særlig viktig målgruppe da de har et høyere døgnforbruk. Dette medfører også at de har et samlet døgnforbruk som er høyere enn de øvrige turistene på Vestlandet. Mens førstegangsbesøkende turister har et gjennomsnittlig døgnforbruk på kr 2 070, så har de øvrige turistene på Vestlandet et døgnforbruk på kr 1 325 kroner.

Kulturaktiviteter i fokus for Vestlandsturistene
Sammenliknet med øvrige regioner i Norge er det flere Vestlandsturister som ønsker å delta i kulturaktiviteter. Turister som ønsker å foreta minimum en av disse aktivitetene utgjør 24 prosent av alle turistene i sommersesongen 2015. Generelt har kulturturistene et litt høyere samlet døgnforbruk enn øvrige turister på Vestlandet.

Dette er den første av flere regionrapporter, som blir publisert senhøsten 2016.

Hovedrapport
Bakgrunnsrapport

Sider du nylig har besøkt