Skip to main content

Nyhetsartikler

Turistundersøkelsen: Regioner - Trøndelag

I tillegg er totalforbruket for de ferie- og forretningsreisende i Trøndelag estimert til 5,6 mrd. norske kroner, noe som tilsvarer 8% av det samlede totalforbruk i Norge i 2015. Trøndelag er derfor den regionen med færrest kommersielle overnattinger i 2015, og har det nest laveste totalforbruket. Selv om det samlede forbruket i Trøndelag er størst i sommersesongen, er det en mer jevn fordeling av forbruket på tvers av de tre sesongene sammenliknet med de andre norske regionene hvor forbruket er klart størst på sommersesongen.

De feriereisende står for litt over 60 % av det totale antall overnattinger i Trøndelag, samt cirka 56 % av totalforbruket sammenliknet med de forretningsreisende i Trøndelag.

Ser vi på hele 2015 under ett har Trøndelag flest feriereisende rundreiseturister. Rundreiseturister, med kort opphold i Trøndelag, utgjør den største andelen av alle regionsturistene med 41 %. De resterende feriereisende i Trøndelag er tilnærmet likt fordelt mellom rundreiseturister med langt opphold samt baseturister med kort og langt opphold.

Hovedrapport
Bakgrunnsrapport
 

Sider du nylig har besøkt