x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Turistundersøkelsen: Regioner - Trøndelag

De ferie- og forretningsreisende står samlet sett for 2,5 millioner kommersielle overnattinger i Trøndelag i 2015. Dette utgjør 8 % av det totale antall kommersielle overnattinger i Norge.
Trondheim
Trondheim.
Photo: Dennis Price

I tillegg er totalforbruket for de ferie- og forretningsreisende i Trøndelag estimert til 5,6 mrd. norske kroner, noe som tilsvarer 8% av det samlede totalforbruk i Norge i 2015. Trøndelag er derfor den regionen med færrest kommersielle overnattinger i 2015, og har det nest laveste totalforbruket. Selv om det samlede forbruket i Trøndelag er størst i sommersesongen, er det en mer jevn fordeling av forbruket på tvers av de tre sesongene sammenliknet med de andre norske regionene hvor forbruket er klart størst på sommersesongen.

De feriereisende står for litt over 60 % av det totale antall overnattinger i Trøndelag, samt cirka 56 % av totalforbruket sammenliknet med de forretningsreisende i Trøndelag.

Ser vi på hele 2015 under ett har Trøndelag flest feriereisende rundreiseturister. Rundreiseturister, med kort opphold i Trøndelag, utgjør den største andelen av alle regionsturistene med 41 %. De resterende feriereisende i Trøndelag er tilnærmet likt fordelt mellom rundreiseturister med langt opphold samt baseturister med kort og langt opphold.

Your Recently Viewed Pages