Skip to main content

Nyhetsartikler

Turistundersøkelsen: Regioner - Østlandet uten Oslo

Dette utgjør 30 prosent av det totale antall kommersielle overnattinger i Norge og 20 prosent av det samlede totalforbruket i Norge i 2015.

De feriereisende står for 80 prosent av det totale antallet overnattinger på Østlandet (uten Oslo), inkludert over 60 prosent av totalforbruket, sett opp mot de forretningsreisende på Østlandet.

Østlandet utenom Oslo, er den regionen i Norge som har det høyeste totalvolumet av kommersielle gjestedøgn i 2015. På tross av at regionen har det høyeste totalvolumet, så er det estimerte totalforbruket likevel lavere enn på både Vestlandet og i Oslo. Østlandet har dermed den laveste forbruksavkastningen per turistovernatting

På lik linje med de andre regionene, så er forbruket på Østlandet størst i sommersesongen. Det utgjør da 53 prosent av det totale forbruket i regionen.

Østlandet uten Oslo med høyest andel baseturister i 2015

Østlandet sett under ett utenom Oslo i 2015 kjennetegnes av baseturistene. Nesten 8 av 10 av regionsturistene på Østlandet kan beskrives som baseturister. Østlandet er dermed den regionen i Norge med den høyeste andelen av baseturister i 2015. Rundreiseturister med langt opphold utgjør den minste andelen av regionsturistene på Østlandet.

Om fordelingen av regionsturister på Østlandet sammenliknes med de øvrige regionene i Norge, så karakteriseres Østlandet på lik linje med Nord-Norge, Sørlandet og Vestlandet av en høy andel baseturister som oftest er på langt opphold i regionen.

I vintersesongen planlegger Østlandsturistene i stor grad å kjøre alpint / stå på snowboard, ha det moro, slappe av og å oppleve naturen. Regionen har i denne perioden nesten utelukkende baseturister. 

Om sommeren vil Østlandsturistene gjerne slappe av, oppleve naturen, være sammen med andre og ha det moro. I sommersesongen er baseturistene nesten utelukkende norske feriereisende. Blant de rundreisende Østlandsturistene i sommersesongen er det en høyere grad av utenlandske feriereisende. Det er spesielt de returnerende rundreiseturistene som har et høyt døgnforbruk, det skyldes til dels at flere gjerne overnatter på hotell.

Perioden september til desember er definert som høstsesong i Turistundersøkelsen; hvilket betyr at skituristene også er inkludert. Baseturister med kort opphold er den klart største gruppen i denne perioden. De er nesten utelukkende norske feriereisende. Baseturistene med langt opphold består av flere utenlandske feriereisende som typisk kommer fra Danmark, Sverige og Storbritannia.

Over halvparten av baseturistene i høstsesongen er intervjuet i desember. Dette gir seg utslag i den høye andelen baseturister som har gjort / planlegger å kjøre alpint/stå på snowboard. Ellers så ligger fokuset på å slappe av og ha det moro. 

Hovedrapport
Bakgrunnsrapport