x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Turistundersøkelsen: Regioner - Sørlandet

De ferie – og forretningsreisende står samlet sett for 3,5 millioner kommersielle gjestedøgn på Sørlandet i 2015. Dette utgjør 11 prosent av det samlede totalvolumet i Norge på 31,2 millioner gjestedøgn.
Summer day in Arendal
Summer day in Arendal.
Photo: torand/Foap/Visitnorway.com

Totalforbruket på Sørlandet i 2015 estimeres til 5,3 mrd. norske kroner hvilket tilsvarer 8 prosent av det samlede totalforbruket på 68,3 mrd. i Norge i 2015. Sørlandet er den regionen med lavest totalforbruk.

Som for de andre regionene er forbruket størst i sommersesongen, hvor det utgjør 52 prosent av det samlede forbruket på Sørlandet i 2015.

De feriereisende står for omtrent 75 prosent av gjestedøgnene
De feriereisende står for omtrent 75 prosent av det totale antall overnattinger på Sørlandet, samt rundt 52 prosent av totalforbruket sammenlignet med de forretningsreisende på Sørlandet.

Sørlandet har flest norske overnattinger fra turister som spesielt kommer fra Vestlandet og Østlandet.  De utenlandske turistene på Sørlandet kommer typisk fra øvrige land i Europa utenfor Skandinavia.

Sett under ett i 2015, så har Sørlandet flest feriereisende baseturister. Baseturistene med langt opphold på Sørlandet utgjør den største andelen av alle regionturistene. Nesten fire av ti feriereisende på Sørlandet er baseturister med langt opphold. De har minst fire overnattinger og over halvparten av sine samlede overnattinger på Sørlandet.

Baseturistene på Sørlandet er i stor grad norske feriereisende
I høst – og vintersesongen på Sørlandet kan over ni av ti feriereisende turister karakteriseres som baseturister.  Disse planlegger i stor grad å slappe av, være sammen med andre, ha det moro og oppleve naturen. En stor andel av baseturistene er norske feriereisende. Tilfredsheten blant turistene i høst – og vintersesongen kunne vært enda høyere ettersom pris i forhold til kvalitet både er den viktigste driveren for tilfredsheten og et av de områdene hvor baseturistene på Sørlandet er minst tilfredse.

I sommersesongen har Sørlandet en stor andel feriereisende med base på Sørlandet. Disse består i stor grad av norske feriereisende. Sammenlignet med høst – og vintersesongen er det likevel en langt større andel av rundreiseturistene i sommersesongen. Disse er typisk utenlandske feriereisende. Baseturistene på Sørlandet vil gjerne slappe av, ha det moro, oppleve naturen og være sammen med andre. De skiller seg også fra baseturistene i de øvrige norske regionene ved at de i langt større grad planlegger å fiske i saltvann og besøke fornøyelsesparker. 54 prosent av baseturistene i sommersesongen kan defineres som barnefamilier og 72 prosent som campingturister. Sammenlignet med øvrige norske regioner kan det ses en tendens til at en betydelig større andel av baseturistene på Sørlandet er campingturister.*

*Det understrekes at det ikke er foretatt noen intervjuer med turister i Kristiansand (storbyturister) i 2015. Dette må tas i betraktning i analysene.

Your Recently Viewed Pages