Skip to main content

Nyhetsartikler

Turistundersøkelsen: Regioner - Oslo og Akershus

Utover dette er totalforbruket i Oslo og Akershus estimert til 17,9 mrd. norske kroner, hvilket tilsvarer 26 % av det samlede totalforbruket i Norge i 2015. Oslo og Akershus er følgelig det området i Norge som har det høyeste estimerte totalforbruket i 2015.

De feriereisende står for omkring 49 % av det totale antallet overnattinger i Oslo og Akershus, samt 38 % av totalforbruket.

Mange med kort opphold
Ser vi på hele 2015 samlet, har Oslo og Akershus spesielt mange feriereisende turister med kort opphold i regionen – nesten 3 av 4 regionturister kan karakteriseres som enten base- eller rundreiseturister med kort opphold i området. Denne gruppen har under fire overnattinger i Oslo og/eller Akershus. Rundreiseturistene med kort opphold utgjør den største andelen av alle regionturistene, mens rundreiseturistene med langt opphold utgjør den minste andelen.

Hovedrapport
Bakgrunnsrapport

Sider du nylig har besøkt