Skip to main content

Nyhetsartikler

Turistundersøkelsen: Regioner - Nord-Norge

Sammenlignet med totale tall for Norge, utgjør antall kommersielle gjestedøgn i Nord-Norge 11 prosent av det totale antall overnattinger, mens totalforbruket i Nord-Norge utgjør 15 prosent av totalforbruket.

Flest feriereisende og målet med norgesferien er å oppleve Nord-Norge
Feriereisende turister i Nord-Norge står for omtrent 65 prosent av alle overnattinger i Nord-Norge og over 60 prosent av totalforbruket. Forbruket i Nord-Norge er dermed i høy grad drevet av feriereisende turister.  Når vi ser på hva som kjennetegner turister som besøker Norge, deler vi ofte inn i rundreiseturister og baseturister. Turistundersøkelsen viser at en stor andel av dem som besøker Norge, er typisk rundreiseturister som har kommer hit for å oppleve landet på kryss og tvers. Det som derimot kjennetegner turistene som besøkte Norge-Norge, er at det er en stor andel baseturister med langt opphold i regionen. Over halvparten av alle turistene kan karakteriseres som baseturister med langt opphold. Nord-Norge er dermed den regionen i Norge, som har den høyeste andelen av denne type turist i 2015.  

Om fordelingen av regionturister i Nord-Norge sammenliknes med de øvrige regionene i Norge, ser man vesentlige forskjeller dem imellom. Nord-Norge er tilsvarende Østlandet, Sørlandet og Vestlandet karakterisert av en høy andel baseturister som oftest er på langt opphold i regionen. Til motsetning har regionene Trøndelag og Oslo mange rundreiseturister med kort opphold i regionen.

Stor andel førstegangsbesøkende som kommer for å oppleve nordlyset
Omkring 68 prosent av alle de utenlandske baseturistene i Nord-Norge er førstegangsbesøkende i Norge. Sammenlignet med de øvrige regionene, har Nord-Norge derfor den største andelen av førstegangsbesøkende baseturister i vinter- og høstsesongen 2015. Over halvparten av de utenlandske nordlysturistene er førstegangsbesøkende, som spesielt kommer fra Storbritannia og Tyskland. I tillegg kan over 7 ut av 10 av de utenlandske nordlysturistene som besøker Norge for første gang karakteriseres som baseturister med langt opphold i Nord-Norge. 

Hovedrapport
Bakgrunnsrapport

Sider du nylig har besøkt