x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Turistundersøkelsen: Regioner - Nord-Norge

I 2015 representerte turister som bodde på kommersielle overnattingssteder og/eller Hurtigruten i Nord-Norge 3,4 millioner gjestedøgn og det samlede forbruket lå på 10,3 milliarder kroner.
Hammerfest
Hammerfest.
Photo: Ziggy / Hammerfest Turist

Sammenlignet med totale tall for Norge, utgjør antall kommersielle gjestedøgn i Nord-Norge 11 prosent av det totale antall overnattinger, mens totalforbruket i Nord-Norge utgjør 15 prosent av totalforbruket.

Flest feriereisende og målet med norgesferien er å oppleve Nord-Norge
Feriereisende turister i Nord-Norge står for omtrent 65 prosent av alle overnattinger i Nord-Norge og over 60 prosent av totalforbruket. Forbruket i Nord-Norge er dermed i høy grad drevet av feriereisende turister.  Når vi ser på hva som kjennetegner turister som besøker Norge, deler vi ofte inn i rundreiseturister og baseturister. Turistundersøkelsen viser at en stor andel av dem som besøker Norge, er typisk rundreiseturister som har kommer hit for å oppleve landet på kryss og tvers. Det som derimot kjennetegner turistene som besøkte Norge-Norge, er at det er en stor andel baseturister med langt opphold i regionen. Over halvparten av alle turistene kan karakteriseres som baseturister med langt opphold. Nord-Norge er dermed den regionen i Norge, som har den høyeste andelen av denne type turist i 2015.  

Om fordelingen av regionturister i Nord-Norge sammenliknes med de øvrige regionene i Norge, ser man vesentlige forskjeller dem imellom. Nord-Norge er tilsvarende Østlandet, Sørlandet og Vestlandet karakterisert av en høy andel baseturister som oftest er på langt opphold i regionen. Til motsetning har regionene Trøndelag og Oslo mange rundreiseturister med kort opphold i regionen.

Stor andel førstegangsbesøkende som kommer for å oppleve nordlyset
Omkring 68 prosent av alle de utenlandske baseturistene i Nord-Norge er førstegangsbesøkende i Norge. Sammenlignet med de øvrige regionene, har Nord-Norge derfor den største andelen av førstegangsbesøkende baseturister i vinter- og høstsesongen 2015. Over halvparten av de utenlandske nordlysturistene er førstegangsbesøkende, som spesielt kommer fra Storbritannia og Tyskland. I tillegg kan over 7 ut av 10 av de utenlandske nordlysturistene som besøker Norge for første gang karakteriseres som baseturister med langt opphold i Nord-Norge. 

Your Recently Viewed Pages