x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Turistundersøkelsen: MICE-reisende

Innovasjon Norges Turistundersøkelse viser at MICE-reisendes* forbruk totalt sett er estimert til 8,9 mrd. kroner i 2015. Dette tilsvarer en stigning på omkring 11 prosent siden 2014 hvor totalforbruket samlet sett er estimert til 8,1 mrd. kroner. Stigningen i MICE-reisendes totalforbruk har vært klart størst i sommersesongen, hvor det er en vekst på hele 30 prosent siden 2014.
Meeting at Panorama conference hotel outside Bergen
Meeting at Panorama conference hotel outside Bergen.
Photo: Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com

Den kraftige stigningen i sommersesongen skyldes delvis en stigning i antall gjestedøgn, men tilskrives også et stigende gjennomsnittlig døgnforbruk for MICE-reisende i sommersesongen fra 2014 til 2015. Dette til tross for at antall overnattinger er høyest i høstsesongen og lavest i sommersesongen. På tvers av sesongene i 2015 er det tydelig at MICE-reisende har det største samlede totalvolum- og forbruk i høstsesongen.

Flest fra Storbritannia
De norske MICE-reisende har overordnet sett et høyere gjennomsnittlig døgnforbruk i 2015 sammenlignet med 2014, og dette har særlig bakgrunn i et stigende forbruk på øvrige poster. De utenlandske MICE-reisende har også et høyere gjennomsnittlig døgnforbruk i 2015 sammenlignet med 2014. Det stigende døgnforbruket for de utenlandske MICE-reisende skyldes i stedet et økende forbruk på transport og overnatting fremfor øvrige poster.

Utenlandske MICE-reisende har et høyere gjennomsnittlig antall overnattinger enn norske forretningsreisende. De utenlandske MICE-reisende har oftere kongress og konferanse som formål enn norske MICE-reisende. De utenlandske MICE-reisende kommer særlig fra land som Tyskland, Sverige og USA. Den største andelen av utenlandske MICE-reisende på cirka 11 prosent, kommer imidlertid fra Storbritannia.

Prisnivået påvirker i liten grad tilfredsheten
Den gjennomsnittlige alderen for både de utenlandske og norske MICE-reisende ligger på 44 år. 73 prosent av de utenlandske MICE-reisende er menn, mot 61 prosent av de norske MICE-reisende. 96 prosent av de utenlandske MICE-reisende kommer til Norge med fly. 

Prisnivået påvirker i liten grad tilfredsheten hos de utenlandske og norske MICE-reisende. Attraksjoner, severdigheter, aktivitetsmuligheter og gjestfriheten påvirker tilfredsheten i større grad blant de utenlandske MICE-reisende. Turistundersøkelsen viser tilsvarende tendens blant de feriereisende. 

*MICE-reisende er en undergruppe av forretningsreisende som har angitt et av følgende formål med forretningsreisen til Norge: kongress, konferanse eller firmamøte, kurs/utdanning, messebesøk, messeutstiller, belønnings- eller bonusreise.

Your Recently Viewed Pages