Skip to main content

Nyhetsartikler

Turistundersøkelsen 2015 - vintersesongen skituristen

Skituristene er definert som turister som har reist på skiferie til Norge eller planlegger å delta i minst én av følgende tre aktiviteter: 1) ”Kjørealpint/stå på snowboard”, 2) ”Gå langrenn” eller 3) ”Delta på ski skole”.

Hurtigrutereisende er inkludert, men inngår ikke i totalt antall overnattinger av forretningsmessige årsaker. De norske skituristene overnattinger er estimert til i alt 1,5 millioner overnattinger* i vinteren 2015. Det totale forbruket til de norske skituristene i 2015 er estimert til omtrent 1,9 milliarder kroner. Den gjennomsnittlige størrelsen på reisefølgene til norske skiturister er 4,3 personer og 73 % av de reisende reiser med barn. De norske skituristene har relativt korte reiser. En norsk skiturist har i
gjennomsnitt 3,9 overnattinger på reisen. 

Høyt norsk forbruk
De norske skituristene bruker i gjennomsnitt 1 275 kroner pr. person pr. døgn på reisen i Norge, hvilket er høyt sammenlignet med skiturister fra f.eks. Sverige og Danmark. Ettersom reisen er relativt kort er det gjennomsnittlige totalforbruket på hele reisen pr. person allikevel lavere enn for de utenlandske skituristene.

Norske skiturister er generelt sett meget tilfredse med reisen i Norge. De er mest fornøyde med aktivitetsmulighetene og synes generelt det har vært lett å planlegge reisen. De er minst fornøyde med prisnivået og tilgangen til gode matopplevelser og lokale spesialiteter. Det som påvirker den samlede tilfredsheten i størst grad er aktivitetsmuligheter, pris i forhold kvalitet, tilgangen til gode matopplevelser og lokale spesialiteter og gjestfriheten til lokalbefolkningen.

De utenlandske skituristene overnattinger er estimert til i alt 703 000 overnattinger* i vinteren 2015 og et totalforbruk på omtrent 875 millioner kroner. Rapporten tar for seg tre utenlandske markeder: det svenske, det danske og det britiske. Til sammen er disse turistenes overnattinger estimert til i alt 603 000 overnattinger* i Norge i vinteren 2015. Det totale forbruket til de svenske, danske og britiske skituristene er estimert ti l 723 millioner kroner. Turister fra Storbritannia bruker mest pr. person pr. reise, og døgnforbruket deres er også klart størst. Det er faktisk over dobbelt så stort som døgnforbruket ti l de danske turistene.

Danske blir lengst
Den gjennomsnittlige størrelsen på reisefølgene til svenske og danske skiturister ligger på omtrent 5,5 personer, mens de britiske turistene har et gjennomsnittlig reisefølge på 3,7 personer. Svenskene har kortest reiseopphold med 4,8 overnattinger, danskene har de lengste reiseoppholdene med 6,6 overnattinger i snitt.

Turistene fra Sverige, Danmark og Storbritannia er overordnet sett like tilfredse som de norske turistene. Overordnet sett er disse utenlandske turistene minst tilfredse med prisnivået, men også pris i forhold til kvalitet og tilgangen til gode matopplevelser og lokale spesialiteter vurderes relativt lavt blant turistene. På den positive siden synes de generelt at det har vært lett å planlegge reisen og er godt tilfredse med
gjestfriheten til lokalbefolkningen.

Hva som i størst grad påvirker turistenes samlede tilfredshet varierer mellom markedene. Attraksjoner og severdigheter betyr mest for de svenske og britiske turistene, mens danske turister legger mer vekt på f.eks. pris ift. kvalitet.

*Av forretningsmessige årsaker angis totalt antall overnattinger uten overnattinger som er registrert på Hurtigruten. Hurtigruteturistene inngår allikevel i alle de øvrige beregninger.

Hovedrapport

Sider du nylig har besøkt