Skip to main content

Nyhetsartikler

Turistundersøkelsen 2015 - vintersesongen Nord-Norge

Nord-Norge-turister er definert som turister som besøker eller planlegger å besøke Nord-Norge på deres ferie i Norge, har overnattinger på Hurtigruten eller planlegger å oppleve nordlyset.

De norske turistenes overnattinger i Nord-Norge er estimert til i alt 174 000 overnattinger, med et totalforbruk på omtrent 486 millioner kroner i vintersesongen 2015.

Den gjennomsnittlige størrelsen på reisefølget til turistene i Nord- Norge er 2,6 personer. 6 % av de reisende reiser med barn. De norske turistene i Nord-Norge har relativt korte reiser. En norsk Nord-Norge turist har i gjennomsnitt 4,1 overnattinger på reisen, og bruker i gjennomsnitt 1 915 kroner pr. person pr. døgn på reisen i Norge. Dette er lavere enn forbruket til utenlandske turistene. Det gjennomsnittlige total forbruket på hele reisen pr. person er også lavere.

Meget tilfreds med reisen
Turistene som reiser til Nord-Norge er generelt sett meget tilfredse med reisen. De er mest fornøyde med aktivitetsmulighetene og gjestfriheten ti l lokalbefolkningen. De er minst fornøyde med prisnivået. Det som påvirker den samlede tilfredsheten i størst grad er gjestfriheten til lokalbefolkningen og tilgangen til gode matopplevelser og lokale spesialiteter.

Tyskere og briter høyest forbruk
De utenlandske Nord-Norge turistenes overnattinger er estimert til i alt 226 000 overnattinger i Norge og et totalforbruk på omtrent 1,1 mi lliarder kroner i vintersesongen 2015. Rapporten tar for seg to utenlandske markeder: det tyske, og det britiske. Det totale forbruket til turistene fra Tyskland og Storbritannia er estimert til 523 millioner kroner. De utenlandske turistene, inkludert tyskere og briter, har det klart største forbruksnivået når man ser på det gjennomsnittlige døgn- totalforbruket for hele reisen både pr. person og pr. reisefølge.

Tyskerne har det minste reisefølget i gjennomsnitt med 1,7 personer, mens britiske turister i Nord-Norge har det største reisefølget med 2,1 personer. Overordnet er de utenlandske turistene minst ti lfredse med prisnivået og pris i forhold til kvalitet. De synes generelt at det har vært lett å planlegge reisen og er godt til fredse med gjestfriheten til lokalbefolkningen. Hva som i størst grad påvirker turistenes samlede tilfredshet varierer mellom markedene. Felles for alle markedene er dog at gjestfriheten til lokalbefolkningen har stor betydning for den samlede tilfredsheten.

Hovedrapport

Sider du nylig har besøkt