Skip to main content

Nyhetsartikler

Turistundersøkelsen 2015 - vintersesongen nøkkeltall

Denne rapporten inneholder analyser av turister som var på forretnings eller feriereise i Norge i 2015 fra og med januar til og med april. Rapporten estimerer turistenes totale forbruk og ser på hvordan forbruket blir fordelt. Rapporten sammenligner også turister fra
forskjellige land.

I tillegg til analysene av forbruk gir de innsamlede dataene mulighet til å få vite mer om turistenes atferd og deres evaluering av ferien, samt hva de foretar seg mens de er i Norge. Dette er bare noen av spørsmålene som analysene i denne rapporten ønsker å besvare.

Hovedrapport

Sider du nylig har besøkt