Skip to main content

Nyhetsartikler

Reiselivets håndteringsevne

Styrket håndteringsevne er lagt som ett av hovedgrepene i nasjonal strategi for reiseliv.
Dette kunnskapsgrunnlaget redegjør for hva som legges i begrepet, og hvorfor håndteringsevne blir avgjørende for å ta ut potensialet i videre utvikling av reiselivet.

1. Bakgrunn

2. Behov for økt håndteringsevne

2.1 Naturbaserte aktiviteter blir viktig for flere

2.2 Håndteringsevne er viktig også i byområder

3. Sentrale dimensjoner innen håndteringsevne

3.1 Innbyggertilfredshet

Et sentralt mål for god håndteringsevne er innbyggernes trivsel og oppfatning av reiselivet på stedet.  Innovasjon Norges innbyggerundersøkelse (2019) måler innbyggernes holdning til turisme. Selv om en overveiende andel er positive til dagens nivå av turisme, antyder undersøkelsen en økende skepsis til turistvolumet flere steder8, først og fremst på steder med pressproblematikk.  Måling av innbyggernes trivsel med nivået på reisestrømmer og turisme er også en indikator i Merket for bærekraftig reisemål.  Innbyggertilfredsheten må måles jevnlig.

K4 Figur 3

3.2 Transport

3.3 Kanalisering

3.4 Dimensjonering

3.5 Klimaendringer

3.6 Frivillighet

3.7 Fellesgoder

3.7 Universell utforming

4. Det juridiske handlingsrommet15

5. Håndteringsevne i praksis

5.1 Destinasjonsledelse - et felles ansvar

5.2 Besøksforvaltning gjennom besøksstrategier

5.3 Ansvarlig markedsføring og kommunikasjon

KG 9 Figur 2

5.4 Sårbarhetsanalyse - tålegrenser

5.4 Guiding og sikkerhet

5.4 Måling og monitorering

KG 9 Figur 3

KG 9 Figur 4

Figur: Noen av elementene destinasjonsledelsen må ha kontroll på for håndtering og lokal verdiskaping. (Illustrasjon: Haaken Christensen, 2021)

6. Eksempler på besøksforvaltning
 

6.1 Nasjonalparker og verneområder

6.2 Lokalsamfunn

6.3 Kulturminner

6.4 Nasjonale turiststier

6.5 Besøksforvaltning i verdensarvområde

7. AvslutningKilder

1 (Coccossis og Mexa 2017)
2 (UN-Habitat 2020)  
3  (WTTC 2020)
4 (Fredman og Margaryuan 2020)
5 (Ferrier 2020)
6 (Fredman og Margaryuan 2020)\
7  TheTravel.com / booking.com
8 Innovasjon Norges innbyggerundersøkelse 2019
9 (Sneader og Singhal 2021)
10 (KLD 2021)
11 Mer om Grønn Tur her
12 (Engebretsen og Kildal, 2020)
13 (Gierløff et al. 2017)
14 (BFD 2016)
15 Se eget kunnskapsgrunnlag som redegjør for sentrale rammebetingelser for reiselivet
16 Se Reguleringsplanveileder / Regjeringen
19 Norske Parker, besøksforvaltning i et verdensarvområde  
20 (Ibenholt et al 2016)
21 Hvordan kommunisere ansvarlig? Se Nord Norsk Reiselivs veileder her: link
22 
Designmanual for Norges Nasjonalparker
23 NINA Temahefte 73, 2019 (Hagen et al 2019)
24 (Les Butler 1996)
25 (KLD 2019) Link til handlingsplan
26 (Miljødirektoratet 2021)
27 (KLD 2019)
28 (Nordland Fylkeskommune 2021)
29 Miljødirektoratet: Nasjonale turiststier
30 https://norskeparker.no/prosjekter/besoksforvaltning-i-et-verdensarvomrade/#show