x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
View of the Barcode buildings in Oslo, Norway
View of the Barcode buildings in Oslo, Norway
Barcode, Oslo.
Photo: Foap/Visitnorway.com
Barcode, Oslo.
Photo: Foap/Visitnorway.com

Rammevilkår og virkemidler

Kunnskapsgrunnlag - Nasjonal Reiselivsstrategi

Strategien foreslår totalt fem tiltak knyttet til rammevilkår og virkemidler. Tiltakene knyttet til rammevilkår er: Gjennomgang av bedriftsrettede virkemidler for/i reiselivet, mobilisering til forskningsbasert innovasjon i bedriftene og garantiordninger for kongresser. Tiltakene knyttet til rammebetingelser: Norsk offentlig utredning (NOU) om reiselivets rammevilkår samt rammevilkår for cruisevirksomhet i norske farvann.

Temaet rammevilkår og virkemidler er svært omfattende og komplekst. Dette kunnskapsgrunnlaget må derfor begrense seg til å vise kompleksiteten samt å gi et overordnet bilde av rammebetingelser og virkemidler som er sentrale for å styrke reiselivets posisjon som samfunnsbyggende næring.  

Temaet for kunnskapsgrunnlaget er i utgangspunktet ordinære rammevilkår og virkemidler. Særordninger som har vært utviklet i forbindelse med pandemien er imidlertid kort omtalt under punkt l på Lovdata.no.