x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Oslo S
Oslo S
Oslo S.
Photo: Erik Odiin
Oslo S.
Photo: Erik Odiin

Markedsutvikling for fremtiden

Kunnskapsgrunnlag - Nasjonal Reiselivsstrategi

Dette kunnskapsgrunnlaget tar for seg innsikt som er nyttig for å gjøre valg i overenstemmelse med strategiens ambisjoner om lønnsomme segmenter og markeder med lavest mulig klimakostnad.

 

1. Markedsutvikling for fremtiden

Nasjonal Reiselivsstrategi 2030 har høye ambisjoner om hva reiselivet skal være for Norge i 2030: en betydelig samfunnsutvikler som bidrar til spennende jobber og attraktive lokalsamfunn over hele landet. For å oppnå dette, må næringen utvikle seg til å bli en helårsnæring; gjennom bedre kapasitetsutnyttelse, helårsansettelser og betydelig bedre lønnsomhet enn hva vi ser i dag.

Dette forutsetter at reiselivet også i fortsettelsen er en betydelig eksportnæring. Hvilke målgrupper vi bygger og utvikler må avstemmes mot inntektspotensialet, klimaambisjonene og vår lokale og nasjonale håndteringsevne.

Reiselivet kan, på nasjonalt nivå og gjennom samordnede markedsinnsatser, påvirke egen markedsutvikling. Den nasjonale reiselivsstrategien bygger på premisset om at norsk reiselivs posisjon internasjonalt må bygges på målgrupper med høy (økonomisk) verdi og lavt klimaavtrykk. I dette bildet må reiselivsnæringen kunne vurdere hvilken klimapåvirkning som er akseptabel. Reiseliv rapporterer ikke samlet på Paris-målene, men målet er at reiselivsnæringen bidrar på linje med andre sektorer. Transport er i dag den største utfordringen. Selv om alt utslipp i det stedsbaserte reiselivet reduseres, vil man ikke nå Parisavtalens mål uten at utslipp fra transport reduseres med 50% (fra 2019-nivå) innen 2030.
 

KG 8 Figur 1

Figur 1 CO2 utslipp fra norsk reiseliv (NHO v/ Thompson 2019 s. 3)


Grønn mobilitet og produktutvikling/markedspenetrering i nærmarkedene og de europeiske markedene vil bli avgjørende for at reiselivets suksess ikke skjer på bekostning av klimaet.