x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Støtt Brygge
Støtt Brygge
Støtt Brygge.
Photo: Benjamin A. Ward - Visitnorway.com
Støtt Brygge.
Photo: Benjamin A. Ward - Visitnorway.com

Kompetanse og FOU

Kunnskapsgrunnlag - Kompetanse og FOU

For at reiselivet skal kunne møte de utfordringer og muligheter i tiden fremover er det avgjørende å inneha kunnskap og riktig kompetanse til riktig tid. Reiselivsnæringen er en arbeidsintensiv næring og mangler idag både faglært og ufaglært arbeidskraft. Samtidig er behovet for mer forskning for og ikke på reiselivsnæringen stort. For å kunne sikre en bærekraftig utvikling av næringen er det avgjørende at forskning og utdanningsinstitusjoner jobber tett sammen med næringsaktørene slik at reiselivsnæringen er sikret gode beslutningsgrunnlag og kompetent arbeidskraft i årene som kommer.