Skip to main content

Nyhetsartikler

Finansiering av fellesgoder av relevans for reiselivet

Sammendrag

Problemstilling

Om fellesgoder

Press på naturbaserte reisemål

Allemannsretten gir rett til gratis ferdsel i naturen 

Økte kostnader til produksjon og forvaltning av fellesgoder 

Kommunens inntekter er basert på innbyggertall, ikke besøkstall

Gratispassasjererproblemet 

Koordineringssvikt

Begrenset handlingsrom 

Dagens regelverk og handlingsrom 

Frivillige påslagsordninger

Brukerbetaling

Avgift for adgang til et opparbeidet friluftsområde 

Vilkår

Hva menes med «rimelig avgift» 

Hvilke tiltak kan finansieres?

Bompenger offentlig vei

Bompenger privat vei

Parkeringsavgift etter reglene om vilkårsparkering

Passasjervederlag og utbytte av havnekapitalen 

Oppsummering

Eksempler

Frivillige påslagsordninger

Tvungen påslagsordning – miljøavgiften på Svalbard 

Kilder og rapporter

Se også:

Fellesgodefinansiering Sognefjorden

Notat: prosjektet for fellesgodefinansiering, oppsummering per 31. 12.19. 

Last ned

Fellesgodefinansiering i reiselivet

Jakobsen, Erik W. og Iversen, Endre Kildal. 2019. Fellesgodefinansiering i reiselivet. Fellesgodeproblemer i reiselivet med forslag til finansieringsløsninger. Menon – Publikasjon nr. 51/2019. På oppdrag for Visit Sognefjord. LINK

Erfaringsrapport fellesgodefinansiering 2013

Erfaringsrapport fellesgodefinansiering

Av Innovasjon Norge, 2013.