x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
A family with a kayak in Lofoten, Northern Norway
A family with a kayak in Lofoten, Northern Norway
Kayaking in Lofoten.
Photo: Visitnorway.com
Kayaking in Lofoten.
Photo: Visitnorway.com

Bærekraft og grønn omstilling

Kunnskapsgrunnlag - Nasjonal Reiselivsstrategi

Verden står overfor utfordringer som gir enorme behov for innovasjon og endrede produksjonsprosesser og tjenester. Utslippsfrie energisystem, bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller, effektiv samfunnsorganisering og klimavennlig livsstil og forbruk inngår i det omstillingspress som merkes i alle næringer. Omstillingen vil kreve holdningsendringer, endret nasjonal politikk og forpliktende internasjonale avtaler. For reiselivet, hvor små opplevelsesaktører opererer i samme verdikjede som store transportører er økt bærekraft og grønn omstilling avhengig av noen forente mål, tydelige grep, - og gode målinger. 

2. Nasjonale forpliktelser på globale utfordringer

3. Reiselivets heteste bærekrafttema

Mens lokale miljøtema preget tidligere arbeidet for en bærekraftig utvikling omhandler bærekraft i dag i langt større grad også de samfunnsmessige sider av bærekraftbegrepet. Samtidig er klima trukket tydeligere frem fra en noe anonym posisjon under tema miljø. Nedbygging av urørt natur er et stadig viktigere tema som knyttes til reiselivets utøvelse og utvikling. Endringer i markedenes bevissthet og turisters økte oppmerksomhet rundt egne reisers miljø- og klimapåvirkning stiller krav til at reiselivet tar inn over seg alle disse hensynene i sin utvikling, og at de klarer både å bevise og å synliggjøre dette.

4. Måling og monitorering bærekraft