Skip to main content

Som del av den nye samarbeidsmodellen og med resultatet fra kartleggingsundersøkelsen som grunnlag, skal det gjennomføres en workshop i hver landsdel.

REGIONALE WORKSHOPER

De regionale workshopene gjennomføres sammen med regionselskapene (NordNorsk Reiseliv, Trøndelag Reiseliv, FjordNorge, Visit Sørlandet,  Visit Oslo Region). I tillegg gjennomføres en nasjonal workshop sammen med Norsk Reiseliv. Dette blir gjort i løpet av høsten 2024.

I workshopene skal resultatene fra kartleggingsundersøkelsen presenteres og diskuteres slik at funnene i den aktuelle regionen blir så komplett som mulig. Det er viktig at den regionale reiselivsnæringen kjenner seg igjen i resultatene.

Markedsundersøkelsesselskapet Epinion, som gjennomførte kartleggingsundersøkelsen, presenterer de regionale resultatene. Funnene fra kartleggingen vil bli et viktig verktøy for Innovasjon Norges arbeid med å utvikle aktiviteter og konsepter fremover, og Innovasjon Norge vil presentere samarbeidsmodellen og videre fremdrift.

Til alle regionale workshops inviteres destinasjonsselskaper, aktuelle reiselivsaktører, Avinor, fylkeskommuner og andre relevante næringsrepresentanter/aktører. Vi ser positivt på en bred representasjon i hver region.

Mer informasjon om tid og sted for workshop kommer fortløpende.

Ved spørsmål, ta kontakt med Beate Brænden Eidsand.

Se også

  • Kalkulator for sesongsvingninger - GINI-indeks

Kontakt

Beate Brænden Eidsand

Key Account Manager Visit Norway

+47 958 20 908

Send email

Sandra Olsson

Key Account Manager Visit Norway

M. + 46 (0)70 623 0925