Skip to main content

Strategien som er for viktig for skuffen

En strategi som bare havner i en skuff, er derimot ikke mye verdt. Så da Innovasjon Norge utviklet den nye strategien for norsk reiseliv, gjorde vi det bokstavelig talt umulig å plassere dokumentet i skuffen.

Kampanjeresultater 

  • Massiv støtte og mobilisering i reiselivet.

  • Presseomtale over hele Norge som forklarte offentligheten hvorfor strategien er viktig.

  • Offentlig oppmerksomhet og støtte ga oss politisk innflytelse når statsbudsjettet ble forhandlet

Nærings- og Fiskeridepartementet ga Innovasjon Norge i oppdrag å fasilitere utarbeidelsen av ny strategi for reiselivet, bare måneder før pandemien braket løs. Strategien ble utviklet med dyp involvering fra reiselivsnæringen, fra hjemmekontoret under pandemien. Strategien ble god nok for Harvard, og vi som driver reiseliv i Norge var opptatt av at det viktige dokumentet ikke skulle bli lagt i en skuff – for så å bli glemt. Kunne vi bruke kommunikasjonsgrep for å gi et rent strategidokument litt mer løft?

Reiselivsnæringen er viktig 

Sist, men ikke minst, skulle vi kommunisere for offentligheten at reiselivsnæringen er viktig og må prioriteres.

– Vi gjorde det bokstavelig talt umulig å plassere dokumentet i skuffen. Reiselivet løser og kan løse enda flere samfunnsutfordringer, og bringe med seg liv, røre og arbeidsplasser over hele landet. Strategien som skal ta oss dit er for viktig for skuffen. Vårt skuffesikre dokument reiste land og strand rundt og besøkte en mengde aktører, som også er opptatt av å løfte vår felles strategi i sine lokalmiljø. Aktørene mobiliserte og hjalp til med å forklare publikum hvorfor strategien er for viktig for skuffen, noe som ble fanget opp og dekket av media underveis, sier Katrine Mosfjeld, leder for forbrukermarkedsføring.

Sterke og viktige resultater

Filmer, bilder og offentlige appeller ble delt på sosiale medier med hashtagen #forviktigforskuffen. Slik ble «for viktig for skuffen» et opprop fra næringen om å ta strategien på alvor. Et budskap som til slutt nådde politikerne og ble tatt i bruk på Stortinget, for å få gjennomslag for strategien.

Bli med på våre kampanjer

Ønsker din bedrift å dra nytte av de relevante målgruppedataene som er skapt gjennom disse kampanjene og andre digitale aktiviteter rettet mot et kunst- og kulturinteressert publikum?

Les mer om mulighetene for retargeting her: