Skip to main content

Nyhetsartikler

Bli med på våre nye retargeting-aktiviteter!

Oppdatert 31. august 2021


De neste månedene vil Visit Norway rette den betalte kommunikasjonen inn mot nærmarkedene Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia. Det gjør vi for å nå så mange som mulig av dem som har lyst til å reise høsten og vinteren 2021. I enkelte tilfeller vil vi også legge på midler for å ha synlighet også i andre markeder i Europa. I tilknytning til profilkampanjene legges det dessuten til rette for at næringen kan gjøre salgsutløsende annonsering inn mot spissede målgrupper.  

Restart for norsk reiseliv

Grunnlaget for disse aktivitetene er et restart-program som nå er satt i gang av Innovasjon Norge. 

Flere vil nok dra kjensel på omtalen av restart fra det første tiltaket nevnt i den nasjonale reiselivsstrategien; Restart Reiseliv 2021-2024. Målet med dette tiltaket er en effektiv og målrettet oppbygging av aktivitetsnivået i reiselivsnæringen etter pandemien – og noe av det viktigste vil være å gi reiselivsnæringen økte markedsmuligheter og konkurransekraft så fort som mulig.  

Seks programsatsinger 

Restart-programmet er delt inn i seks programsatsinger. 

Restartprogrammet 2021-2024

Overordnet vil første aktivitet være ‘Norwegian Space Travel’. Kort forklart er dette en nasjonal profilkampanje vi har videreutviklet, og deretter gjenbruker sommer og høst 2021 som et bærende element gjennom alle programmene.  

Den nasjonale profilkampanjen vil bygge broer in mot restart-programmet, tilført nye og spennende kreative elementer. 

Partnere kan bli med gjennom retargeting 

Visit Norways profilkampanjer engasjerer og treffer publikum i ulike målgrupper - et publikum Visit Norway stiller til disposisjon for retargeting-kampanjer med næringen.   

Det foregår ved at Visit Norway setter opp kampanjen via mediebyrå for bedriften/destinasjonen. Vi retargeter det publikummet som ønskes å nå ut til - med annonser levert av bedriften/destinasjonen. Her bruker bedriften egen merkevare og materiell i annonsene, og publikum føres inn på ønsket landings- eller bookingside.   

Minimumsinvestering i retargeting-kampanjen er 50.000 kroner per marked. Av investeringen går 80 prosent til mediekjøp og ad-serving, og 20 prosent til å dekke mediebyråkostnader og profil.  

Merk at salgsutløsende annonsering/retargeting først er mulig når reiseråd og restriksjoner tillater det, og Visit Norway gjør denne vurderingen sammen med mediebyrået. Vi ønsker likevel at dere melder deres interesse fortløpende, slik at vi kan planlegge og sitte klare til å trykke på knappen når omstendighetene tillater det i ulike markeder.  

Målgrupper per kampanje  

Under har vi listet opp kampanjene som skal ut fremover. Grunnet konkurransehensyn kan vi ikke legge ut spesifikk informasjon om hver kampanje og har derfor valgt å kun oppgi periode, marked og motivasjonssegment per kampanje. Dere kan melde tilbake til oss hvilke kampanjer dere ønsker mer informasjon om eller ønsker å knytte dere opp imot.   

Vi benytter også publikumsdata fra andre aktiviteter vi gjør i for eksempel sosiale medier.  

Her kan dere lese mer om hvert motivasjonssegment Målgruppeinnsikt (visitnorway.com) 

Retargeting-kampanjene lanseres som regel cirka fire uker etter oppstart av profilkampanje. I tilfelle det er tilknyttet en «restart-kampanje» kan oppstart for retargeting-aktivitet tilpasses, i dialog med mediebyrå. Under ser dere planlagt oppstartsuke for hver kampanje. Justeringer av denne planen kan forekomme. 

Restart: Nasjonal Kampanje

Norwegian Space Travel

Restart: Nasjonal kampanje vi videreutvikler før sommer og høst 2021. 
Lansering: Uke 27 
Periode før retargeting-aktiviteter: ca. 4 uker etter lansering 
Markeder: Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Sverige,  
Primærsegment: Adventures In a World of Natural Beauty  

Kontakt oss for mer informasjon!

Tematiske nasjonale kampanjer innen ulike aktivitets- og interessesegment

Restart: Adventureturisme

Vi vil i løpet av høsten kjøre fire kampanjer. 

Den første ble lansert i juli, så kommer to i løpet av høsten og den tredje lanseres i romjulen. Deretter vil retargetingaktiviteter ha oppstart cirka fire uker etter kampanjenes oppstart.

NB! Vi vil oppdatere denne oversikten fortløpende med mer informasjon.

Restart: Aktivitetsturisme Energy

Vi vil i løpet av sommeren, høsten og vinteren kjøre fire kampanjer. 

De to første hadde oppstart i juli, deretter en i september og så en i løpet av vinteren. Deretter vil retargetingaktiviteter ha oppstart cirka fire uker etter kampanjenes oppstart.

NB! Vi vil oppdatere denne oversikten fortløpende med mer informasjon.

Restart: Måltidsturisme

Vi vil i løpet av høsten kjøre fire kampanjer. 

Den første startet i sommer, deretter kommer tre i løpet av høsten. Deretter vil retargetingaktiviteter ha oppstart cirka fire uker etter kampanjenes oppstart.

NB! Vi vil oppdatere denne oversikten fortløpende med mer informasjon.

Restart: Kunst- og kulturturisme 

Vi vil i løpet av høsten kjøre tre kampanjer. 

Alle tre kjøres i løpet av høsten. Deretter vil retargetingaktiviteter ha oppstart cirka fire uker etter kampanjenes oppstart.

NB! Vi vil oppdatere denne oversikten fortløpende med mer informasjon.

Restart: Byturisme

Vi vil i løpet av høsten kjøre to kampanjer. 

Den første startet i sommer, deretter blir det tre i løpet av høsten. Deretter vil retargetingaktiviteter ha oppstart cirka fire uker etter kampanjenes oppstart.

NB! Vi vil oppdatere denne oversikten fortløpende med mer informasjon.

Restart: MICE

Vi vil i løpet av høsten kjøre én kampanje. 

Retargetingaktiviteter haroppstart cirka fire uker etter kampanjenes oppstart.

NB! Vi vil oppdatere denne oversikten fortløpende med mer informasjon.

Cookieless – hvordan rigger vi før framtiden? 

I generering av motivasjonssegment og retargetingsegment benytter vi i dag cookies. Cookies, eller informasjonskapsler, er tekstfiler som blir brukt til å identifisere og spore brukere på tvers av system som blir brukt i mediekjøpene.  

Denne teknologien er i ferd med å bli faset ut av bransjen, med tre faktorer som driver utviklingen. EU/GDPR, Apple og Google.  

  • EU/GDPR – for å kunne spore brukere trenger vi aksept av sluttbruker. Noen brukere gir ikke aksept og vil ikke havne i motivasjons- eller retargetingssegment.
     
  • Apple – gjennom sitt operativsystem hindrer Apple plassering av tredjeparts-cookies på brukere med iPhone, Mac og/eller iPad. Sporing som er knyttet til for eksempel visitnorway.com vil bare fungere om cookien er knyttet til visitnorway.com. Om den er knyttet til en URL fra tredjepart vil den ikke plasseres. I praksis har vi bare Apple brukere som har installert og bruker Chrome som nettleser. 
     
  • Google – har stor verdiskapning knyttet til profilering av brukere og eksponering av annonser. De jobber med å erstatte den eksisterende teknologien med alternative, mer anonyme måter å spore brukere på. I utgangspunktet skulle de stoppe bruk av tredjeparts-cookies i Chrome fra start 2022, som i praksis ville tatt liv av teknologien og de mulighetene vi i dag har til segmentering og retargeting.  

24. juni annonserte Google at fristen er flyttet til «innen utgangen av 2023». I praksis betyr dette at eksisterende muligheter vil være tilgjengelig frem til dette.  

Hva gjør vi i VisitNorway for å imøtekomme denne utfordringen? 

Sammen med mediebyrået følger vi med på utviklingen og ser på ulike teknologier for å kunne videreføre eksisterende metode. Utviklingen skjer fortløpende, og flere nasjonale og internasjonale aktører jobber hardt for å kunne tilby løsninger for fremtiden. Dette går på konkrete alternativ, samt alternativ som kan bli aktuelle (basert på adapsjon i de ulike marked vi opererer).  

Innovasjon Norges ambisjon om å være relevant for våre kunder til enhver tid, driver oss til kontinuerlig å evaluere og identifisere de beste løsningene som kommer opp. Vi kan ikke i dag svare på hvordan tilbudet vårt til næringen vil endres og se ut i fremtiden, men informasjon blir gitt kontinuerlig i forbindelse med partneraktiviteter og samarbeid. 

Er dere interessert i å delta?

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om kampanjene og hvilke muligheter det gir dere. 

Sandra Olsson

Key Account Manager Visit Norway

M. + 46 (0)70 623 0925

Send email