Skip to main content

Om Norge etter visningskampanje: "It’s such an overwhelming experience."

Som en del av en B2B-kampanje inviterte Visit Norway internasjonale agenter fra alle de viktigste markedene til seks ulike visningsturer høsten og vinteren 2021. Nesten 100 prosent av deltakerne bekreftet etter turene at sannsynligheten for at de vil anbefale turer til Norge, var stor.

Fakta

Periode: Høst/vinter 2021

Markeder: Tyskland, Nederland, Belgia, Storbritannia, Sverige og Danmark.

Restartprogram: MICE

Den mest effektive måten å overbevise internasjonale kjøpere om at Norge er en attraktiv destinasjon for deres kunder, er å invitere dem til landet vårt for selv å oppleve og lære om norske destinasjoner og produkter. Dette kaller vi FAM-trips (familiarisation trips) eller visningsturer.

Agenter som har vært i Norge, selger landet vårt som destinasjon med en langt større entusiasme enn agenter som aldri har vært i Norge og opplevd hva vi har å tilby. De får også et tillitsforhold til norske leverandører som gjør at de får en trygghet når de skal anbefale en destinasjon til en av sine kunder igjen. 

Sikre Norge sin posisjon

For å sikre at Norge opprettholdt sin posisjon som en attraktiv MICE-destinasjon internasjonalt etter pandemien, besluttet vi derfor å invitere alle MICE-destinasjoner i Norge med i kampanjen. Det vil i hovedsak si de litt større norske byene, som alle fikk anledning til å tilby en FAM-trip i samarbeid med Innovasjon Norge.

Høsten og vinteren 2021 gjennomførte vi derfor totalt seks ulike FAM-trips rundt omkring i landet vårt: Svalbard, Bodø, Bergen, Stavanger, Kristiansand og til sist: Oslo i kombinasjon med Sognefjorden. Der deltok en rekke internasjonale agenter fra alle våre viktigste MICE-markeder: Tyskland, Nederland, Belgia, Storbritannia, Sverige og Danmark.

"Almost incomparable joy"

Målet var å plassere Norge på agentenes kart, slik at Norge var «top of mind» når deres kunder igjen begynte å etterspørre møte- og incentivreiser når restriksjonene som følge av pandemien lettet.

Som en av agentene oppsummerte etter sin tur til Norge: "Norway offers almost incomparable joy. It’s such an overwhelming experience, that it’s hard to determine the source of the magic."

– De endelige resultatene av det internasjonale B2B-arbeidet vises først på lang sikt. Men en evaluering ble sendt alle deltakerne umiddelbart etter gjennomført tur, og agentene bekrefter at sannsynligheten for at de i fremtiden vil foreslå Norge til sine kunder, er stor (nær 100 % bekreftet dette).

– Vi spurte også om vi hadde klart å inspirere agentene til å velge mer bærekraftige produkter og opplevelser. Her varierte svarene noe fra de ulike turene, men var likevel gjennomgående høy, fra 7,5 i score til 9,75 i score av totalt 10 mulige. 

I tillegg resulterte turene i noen svært positive artikler og poster i sosiale medier:

(6) Svalbard, an Arctic Adventure | LinkedIn

Bergen – the picture postcard was shot here | Jagged Horizons

Northern lights in Bodø - spellbinding arctic Norway | Jagged Horizons