Skip to main content

Norsk stand på de viktigste B2B MICE-messene i 2024

Innovasjon Norge vil også i år tilrettelegge for at norske bedrifter kan være til stede på de viktigste internasjonale B2B MICE-messene.

IMEX Frankfurt 2024

(14. - 16. mai)

IMEX Americas 2024

(7. - 10. oktober) 

IBTM World 2024 

(19. - 21. november)


De internasjonale B2B-messene IMEX og IBTM er viktige arenaer å være tilstede på dersom man jobber langsiktig med det internasjonale MICE-segmentet. Innovasjon Norge tilbyr derfor årlig plass til norske aktører på en felles norsk stand på disse messene. På IMEX Americas har vi stand sammen med de øvrige nordiske landene. På disse sidene kan du lese om deltakelse på våre B2B-aktiviteter, inkludert de internasjonale messene. 

Kontaktinformasjon

Kari Anne Schwach

Project Manager Meetings Corporate

+47 970 80 813

Send email