Skip to main content

“Det går jättebra. Än så länge…”

Filmene dokumenterte spennende sykkelopplevelser for både liten og stor, der man både får teste sine fysiske grenser og dele aktive opplevelser sammen.

Kampanjefakta 

Periode: 15-20, 2021 og 28-34, 2021

Motivasjonssegmenter: Sharing & Caring og Energy

Markeder: Norge, Sverige, Danmark og Tyskland

Restartprogram: Aktivitetsturisme

Å utvikle lavsesonger og legge til rette for helårsturisme i hele landet er kritisk for en bærekraftig utvikling av norsk reiseliv og økt sysselsetting, ikke minst i distriktene. Utviklingen av sykkeltilbudet under den snøfrie delen av året har vært betydelig de siste årene, ikke minst i tilknytning til mange av  skianleggene i Norge. Vi vet også at den generelle interessen for aktive ferier i naturen er sterkt økende, noe som også påvirker etterspørselen etter aktive sykkelopplevelser. 

Se landingssiden for terrengsykling

– Aktiviteter egner seg godt til å bygge relasjoner. Når vi har aktive ferier med barna, skaper vi kvalitetstid og gode minner sammen, enten det er med egne barn, med barnebarna eller med vennefamilier. I disse målgruppene har Norge mye å by på, og det ønsket vi å formidle i denne kampanjen hvor sykling står i sentrum, sier Katrine Mosfjeld, leder for forbrukermarkedsføring i Visit Norway.

Se landingssiden for tips til aktiv familieferie

Hovedmålet med denne kampanjen har vært å skape oppmerksomhet rundt det attraktive tilbudet for aktive målgrupper som finnes i Norge og i de norske fjellregionene. Primærmålgruppen er barnefamilier, og det har vært viktig å synliggjøre det brede tilbudet som finnes for voksne og barn i alle aldre – og også for nybegynnerne. 

Dette var årsaken til at vi inviterte relativt uerfarne personer til å teste en aktiv sykkelferie i Norge, hvor de både fikk teste sine fysiske grenser og dele gode opplevelser sammen. Kombinasjonen av aktive opplevelser og deling av kvalitetstid sammen med familie og venner er viktige motivasjonsdrivere for mange, og går også som en rød tråd gjennom historiene i denne kampanjen. 

Kampanjeresultater 

Over

19

millioner
visninger

Over

6.3

millioner i
rekkevidde

Over

700.000

million
ThruPlays

Over

2.5

millioner
ThruViews

Over

153.000

klikk på
kampanjen

Kampanjefilmer

Kommentar 

Denne kampanjen ble gjennomført i to omganger i 2021, hvorav den første skjedde på våren da det fremdeles var stor usikkerhet rundt gjeldende reiseregler for internasjonale turister på grunn av pandemien. Dette var årsaken til at kampanjen da også ble rettet mot hjemmemarkedet. På tross av usikkerheten, ble kampanjen godt mottatt i markedene og leverte bl.a. 70 000 klikk til landingssiden via Facebook. Til neste kampanjeperiode på sommeren fikk vi muligheten til å ta med de beste lærdommene fra første runde og tilpasset uttaket deretter. I dette tidsrommet hadde usikkerheten rundt reiserestriksjoner også avtatt noe, hvilket gjorde at vi kunne fokusere kampanjen kun mot internasjonale markeder. Kampanjen fortsatt å levere positive resultater med klikkrater på mellom 2,5-3 prosent på Facebook og nye 80 000 besøk til landingssidene.

Denne kampanjen har også blitt relansert mot internasjonale nærmarkeder i løpet av våren 2022, men disse resultatene er ikke inkludert i denne rapporten.

Bli med på retargeting

Ønsker din bedrift å dra nytte av de relevante målgruppedataene som er skapt gjennom våre digitale aktiviteter? 

Les mer om mulighetene for å hekte seg på via retargeting her.