Skip to main content

Alle gode ting er tre – norsk tre

Norges posisjon innen innovativ trearkitektur var vel verdt en internasjonal kampanje. Interessen for arkitektur er svært stor og seerne brukte lang tid på innholdet i kampanjen “Norwegian Wooden Architecture”.

Kampanjefakta 

Periode: 5 - 10, 2022

Motivasjonssegmenter: Broadening My Cultural Horizon 

Markeder: Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Nederland, Danmark og Sverige.

Mediekanaler: Facebook og YouTube

Restartprogram: Kunst- og kulturturisme

Å styrke Norges posisjon som et attraktivt reisemål for målgrupper innen internasjonal kulturturisme er en viktig satsning. Blant annet for å sikre Norge verdifull helårsturisme i årene fremover og få tilgang på attraktive målgrupper. Med kampanjekonseptet “Norwegian Wooden Architecture” tok vi seerne med på en reise gjennom hele Norge for å oppleve og la seg inspirere av byggekunst i tre.

I kampanjen møter vi også tre norske personligheter som på ulike måter får gitt uttrykk for sin pasjon for trebygninger og arkitektur, fra tilbake til vikingtiden og frem til vår moderne tidsalder.  

– Gjennom de store åpningene av Deichmanske bibliotek, MUNCH og Nasjonalmuseet i Oslo har Norge trendet i et attraktivt internasjonalt kunst- og kulturinteressert publikum. Vi har jobbet med markedsaktiviteter som har lagt seg tett på disse tematikkene, blant annet gjennom kampanjene Oslo Moves Art, Moving Munch, og gjennom presseturer og andre aktiviteter, sier Katrine Mosfjeld, leder for forbrukermarkedsføring i Visit Norway.

Ønsket om å se og oppleve spennende arkitektur er en viktig motivasjonsfaktor for mange potensielle turister, og vi vet at denne interessen overlapper mye med ønsket om å ta del i en destinasjons generelle kultur og levesett og å lære mer om destinasjonens lokale historie og kulturarv. Kampanjen traff interessegruppene veldig godt, noe som dokumenteres gjennom at resultatene var jevnt gode i alle de seks markedene. Filmene hadde gode TrueView-andeler på mellom 44 og 49 prosent i alle land.

Se hele kampanjen

– Med Norwegian Wood ønsket vi å spille videre på denne interessen og dette publikummet. Ved å fortelle historien om norsk trearkitektur tar vi tak i et unikt arkitekturfenomen med lange historiske linjer, hvor vi også innoverer på feltet, som kan interessere målgruppen. Kampanjen trekker interessen til flere deler av landet, og samtidig plasseres reiselivsopplevelser inn i historien. I arkitektur bor det mange muligheter for Norge, forklarer Mosfjeld.
 

Kampanjeresultater 

Over

23

millioner
visninger

Over

9.4

millioner i
rekkevidde

Over

500.000


ThruPlays

Over

3

millioner
TrueViews visninger

Over

380.000

klikk på
kampanjen

Kampanjefilmer

Kommentar 

Kampanjen traff interessegruppene veldig godt; det ser man på at resultatene var jevnt gode i alle seks markeder. Her var det interesse og ikke bosted som avgjorde om innhold og budskap treffer. Filmene hadde gode TrueView-andeler på mellom 44 og 49 prosent i alle markeder. Kampanjeperioden var kortere og frekvensen lavere enn i en del av de andre kampanjene i samme periode, og det fungerte godt. Klikkratene på annonsene var mellom 2 og 3 prosent i alle markedene, noe som er meget bra.

Bli med på retargeting

Ønsker din bedrift å dra nytte av de relevante målgruppedataene som er skapt gjennom våre digitale aktiviteter? 

Les mer om mulighetene for å hekte seg på via retargeting her.