Skip to main content

Resultater fra Visit Norways aktiviteter i markedene

Visit Norway skal bidra til å skape lønnsomt og bærekraftig reiseliv i hele Norge hele året. Markedsaktivitetene skal skape engasjement og oppmerksomhet i markedene, og legge til rette for salg av norske reiselivsprodukter. Her har vi samlet resultater fra noen av aktivitetene.

Innovasjon Norges Reiselivsoppdrag

Innovasjon Norge har en viktig rolle i å tilrettelegge for at norsk reiseliv kan fortsette å utvikle seg i en mer klimavennlig og bærekraftig retning. Innovasjon Norge skal arbeide for å utvide reiselivets sesonger, slik at områder i mindre grad blir overbelastet og at det kan skapes flere helårlige arbeidsplasser på norske reisemål. Tilrettelegging for å utvikle et bredere og mer lønnsomt reiselivstilbud står sentralt i dette arbeidet.

Gjennom strategisk markedsføring og - bearbeiding mot bærekraftige og lønnsomme målgrupper, skal Innovasjon Norge bidra til å øke og spre besøksstrømmene over tid og sted. Innovasjon Norge skal også tilrettelegge for salg av norske reiselivsprodukter.

Når vi jobber i markedene, skal vi samtidig bidra til at Norge når målene sine i Reiselivsstrategien «Store inntrykk med små avtrykk», og sentralt i det er våre seks restartprogram. 

Kontakt oss

Katrine Mosfjeld

Avdelingsleder forbrukermarkedsføring, Innovasjon Norge

+47 934 10 530

Send email

Beate Brænden Eidsand

Key Account Manager Visit Norway

+47 958 20 908