Norsk stand på IBTM World 2023

IBTM i Barcelona er en av de viktigste internasjonale B2B-messene innenfor MICE-segmentet. Innovasjon Norge vil derfor også i år være tilstede med en felles norsk stand som norsk reiselivsnæring kan kjøpe seg inn på.