Skip to main content

Norsk stand på de viktigste B2B MICE-messene i 2024

Innovasjon Norge vil også i år tilrettelegge for at norske bedrifter kan være til stede på de viktigste internasjonale B2B MICE-messene.