Skip to main content

Norwegian Supper Club

Måltidsturisme er en viktig trend i europeisk turisme, og norsk mat og drikke har hatt en stor utvikling de siste årene. Og måltidsturistene er et attraktivt segment - de reiser hele året og har et forbruk godt over gjennomsnittet.