Skip to main content

Markedsføringskampanjer for kunstopplevelser og MUNCH nådde bredt ut i Europa

Kampanjefakta - Oslo Moves Art

Periode: Uke 38-45

Motivasjonssegmenter: Social Immersion + Broadening my cultural horizon 

Markeder: Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Danmark og Sverige

Restartprogram: Art and Culture

Reiser knyttet til kunst- og kulturopplevelser representerer et stort, urealisert potensiale for Norge som reisemål og er et viktig strategisk satsingsområde for å utvikle et lønnsomt og bærekraftig norsk reiseliv. Flere ferske kulturkampanjer har oppnådd sterke resultater.

Kulturturistene reiser på alle tider av året – gjerne i skuldersesong – og de har et generelt høyt forbruk. Som ledd i denne satsningen gjennomførte Visit Norway to omfattende kampanjer i løpet av høsten 2021, der fokus var rettet mot kulturinteresserte målgrupper i prioriterte europeiske nærmarkeder.

Oslo Moves Art

Dette kommunikasjonskonseptet baserte seg på tre ulike personportretter som på ulike måter forteller historien at “Art is good for you”. Vi presenterte Norge og Oslo som et mangfoldig og interessant reisemål – hvor man kan oppdage nye sider ved seg selv og nyte et bredt spekter av kultur- og kunstopplevelser, tilgjengelige gjennom hele året.

Gjennom denne innfallsvinkelen forsøker vi også å fange interessen hos en målgruppe som i utgangspunktet ikke har Norge på listen over attraktive reisemål for kulturopplevelser. 

Kampanjeresultater Oslo Moves Art

Kampanjefakta - Oslo Moves MUNCH

Periode: Uke 46-51

Motivasjonssegmenter: Broadening my cultural horizon  

Markeder: Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Danmark og Sverige

Restartprogram: Art and Culture

Oslo Moves MUNCH

Gjennom å fortelle den dramatiske historien om Edvard Munch og hans omfattende kunstsamling og hvordan det hele endte opp i det nye fantastiske MUNCH-museet, ønsket vi å skape oppmerksomhet rundt Norge som et spennende reisemål for målgrupper som dras mot kunst- og kulturopplevelser.

I denne kampanjen retter vi oss spesielt mot målgrupper av bevisste kulturinteresserte, hvor elementer av læring, nye innsikter og personlig utvikling er viktige motivasjoner for valg av reisemål. 
 
– Vi ønsket å dra nytte av det store momentet som flyttingen og museumsåpningen skapte, til å skape enda mer oppmerksomhet i internasjonale målgrupper. Her snakker vi om et helt unikt museum som vil være en stort kulturattraksjon for Oslo og Norge i årene framover. Målgrupper som leter etter nye kulturopplevelser, blir stadig viktigere for Norge som reisemål, og naturlig nok var åpningen av MUNCH en stor markedsføringsmulighet, sier Kristin Rogstad, konseptleder i Visit Norway.

Kampanjeresultater Oslo Moves MUNCH

Bli med på våre kampanjer

Ønsker din bedrift å dra nytte av de relevante målgruppedataene som er skapt gjennom disse kampanjene og andre digitale aktiviteter rettet mot et kunst- og kulturinteressert publikum?

Les mer om mulighetene for retargeting her: