Skip to main content

Norsk arkitektur inspirerer den internasjonale kulturturisten

I arbeidet med å utvikle nye markedsmuligheter for norsk reiseliv, er arkitektur en viktig tematikk for å vekke interessen hos den internasjonale kulturturisten. Kampanjen A Good Place retter seg mot målgrupper som inspireres av arkitektur, kunst og kultur i valg av reisemål og som gjerne kombinerer disse temaene i én samlet ferieopplevelse.

Kampanjefakta:

Periode: Uke 10-15, 2023

Markeder: Frankrike, Tyskland, Nederland, Spania og Sverige

Motivasjonssegmenter: Broaden my cultural horizon

Restartprogram: Kunst- og Kulturturisme

Web

Videoeksempler og foto fra denne kampanjen:

I arbeidet med å utvikle nye internasjonale markedsmuligheter for norsk reiseliv, er arkitektur ett av temaene vi har jobbet mye mot de siste årene, som en del i satsningen innenfor kunst- og kulturturisme. Arkitekturturisme er tett relatert til interessen for kunst- og kulturopplevelser generelt, og er en viktig motivasjonsfaktor for attraktive målgrupper internasjonalt. Kampanjen «A Good Place» rettet seg nettopp mot denne målgruppen.

I Reisebarometerundersøkelsen gjennomført i september 2022, svarte 53 % av de som ville besøke Norge de neste 12 månedene, at de ønsket å «oppleve historiske og kulturelle steder» på sin neste ferie. 45 % svarte at de ville «oppleve arkitektur», og like mange ville besøke «museer, gallerier og kulturattraksjoner».  

Den internasjonale målgruppen av personer som har kunst- og kulturopplevelser som en primær driver for valg av reisemål er stor - og Norge har gode forutsetninger for å ta en sterkere posisjon inn mot dette segmentet, som er viktig for et helårlig reiseliv og økt verdiskapning både i byene og ute i landet. For Norge tilbyr stadig flere høykvalitets produkter og opplevelser knyttet til arkitektur og kulturhistorie. Noen gode eksempler på dette er et unikt overnattingssted som Øyna landskapshotell på Inderøy i Trøndelag så vel som The Twist i Kistefos, som kombinerer innovativ arkitektur med moderne kunstopplevelser. Operaen i Oslo har i flere tiår vært et ikonisk bygg tett forbundet med kulturopplevelser i hovedstaden. Dette er eksempler på produkter som løftes spesielt frem i kampanjekommunikasjonen. 

Felles for disse tre opplevelsene, i likhet med en lang rekke andre attraktive bygg- og besøksmål i hele landet, er at de sammen med den unike norske naturen gir den arkitekturinteresserte besøkende muligheten til å lære og få ny kunnskap om Norge og vår rike kultur- og industrihistorie, historie som har bidratt til å forme samfunnet vi lever i og menneskene som bor her.  

I arbeidet med å skape engasjerende innhold og historier for en kresen arkitekturinteressert målgruppe, har vi i denne kampanjen sett nærmere på arkitekturens evne til å skape gode opplevelser for menneskene som bruker og lever i byggene. Vi spør: Hva gjør et sted til en god plass å være – «A Good Place»? For å nærme oss et svar på dette spørsmålet valgte vi noen ulike innfallsvinkler, fra arkitektens visjonære tanker ved utformingen av et bygg, via brukerne av bygget til vertskapsfunksjonen, de som med stolthet inviterer fremmede gjester hjem til «sitt hus».

Med denne kampanjen har målet vært å vise at Norge er mer enn vakker natur, at vi også kan tilby interessante kulturopplevelser og nyskapende arkitektur som holder høy internasjonal klasse. Arkitektur som er åpen og tilgjengelig for alle besøkende og som bidrar til å gi besøkende ny innsikt og verdifull kunnskap i fantastiske, naturgitte omgivelser. En veldig god grunn til å besøke Norge, helt enkelt! 

Resultatene i «A Good Place» var gjennomgående gode, men det var to ting som utmerket seg spesielt. Først visningstiden i SHOW-fasen, som lå på hele fem minutter i snitt. Det er lang tid å holde på noens oppmerksomhet, og helt i tråd med Visit Norways mål for denne kampanjen. 

Kampanjeresultater: 

27,4 millioner
visninger
3,2 millioner
TrueViews/ThruPlays
10,8 millioner
summert rekkevidde
407 000
Klikk, likes, kommentarer og delinger

Bli med på retargeting

Ønsker din bedrift å dra nytte av de relevante målgruppedataene som er skapt gjennom våre digitale aktiviteter? 

Les mer om mulighetene for å hekte seg på via retargeting her.