Skip to main content

Kunst- og kulturturisme

Norge har et stort potensial for å tiltrekke seg flere kunst- og kulturinteresserte turister, en lønnsom målgruppe som reiser i alle sesonger og representerer et stort og relativt uutnyttet potensiale for Norge. Over tid har Norge utviklet seg til et stadig mer attraktivt reisemål for denne målgruppen gjennom nye aktører som tilbyr kunst- og kulturopplevelser i verdensklasse og forutsetningene for å kunne tiltrekke en større del av denne nisjen i årene fremover er gode.

Resultater 2022

Kontakt oss

Katrine Mosfjeld

Avdelingsleder forbrukermarkedsføring, Innovasjon Norge

+47 934 10 530

Send email

Sandra Olsson

Key Account Manager Visit Norway

M. + 46 (0)70 623 0925