Skip to main content

Restart Reiseliv

Restart Reiseliv 2021-2024 er et program skapt for å få en effektiv og målrettet oppbygging av aktivitetsnivået i reiselivsnæringen etter pandemien. Restartprogrammet er et av tiltakene i den nasjonale reiselivsstrategien mot 2030. Det er særlig kunnskapsgrunnlagene "Markedsutvikling for fremtiden" og "Pandemien; følger og forventninger for reiselivet" som legger grunnlaget for restartprogrammet.

Satsingsområdene

I programmet Restart Reiseliv er det valgt ut 6 viktige satsingsområder som skal prioriteres i dette programmet. Satsingsområdene dekker de mest sentrale delene av norsk reiseliv.

Oversikt over segmentene

Innovasjon Norge har gjort omfattende studier av de ulike segmentene som vi gjenkjenner som turister i Norge. Det er viktig å merke seg at det ikke finnes én fasit på hvordan du og din destinasjon skal ta i bruk innsikten segmentene gir, men de kan i en prosess- og/eller planleggingsfase bidra til å sette tydeligere retning for satsingen. Det igjen kan føre til økt verdiskaping. Les alt om segmentene og undersøkelsene her

Segmenthistorier

Aktivitetskalender B2B og B2C

Tidligere markedsaktiviteter

Nyttige hjelpemidler

Visit Norway Innsikt er Innovasjon Norges bransjenettsted for reiselivsnæringen. Her finner du nyttige hjelpemidler, informasjon om kurs og finansiering, samt markeds- og fagkunnskap, verktøy og aktuelle oppdateringer fra inn- og utland.

Kontakt oss

Katrine Mosfjeld

Avdelingsleder forbrukermarkedsføring, Innovasjon Norge

+47 934 10 530

Send email