x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Cruise og norsk reiseliv

Historisk tilbakeblikk


Cruise har lange tradisjoner i Norge og siden slutten av 1800 tallet har cruisefart vært en del av turisttrafikken langs kysten. Allerede tidlig på 1900 tallet hadde Geiranger over 100 anløp av turist/cruiseskip. Selvsagt av en annen størrelse og profil enn i dag, men den gang med en annen infrastruktur og tilrettelegging enn de vi kan tilby i dag.

Cruisetrafikken i 2017 / Prognoser 2018


Det globale markedet: 25,8 millioner passasjerer (forventes å øke til 27,2 millioner i 2018)

Største cruiseregioner / markedsandeler i 2017


Karibien: 35,4 %        
Middelhavet: 15,8 %             
Europa (utover Middelhavet): 11,2 %

Cruise i det norske markedet


  • 749.414 cruisebesøkende til Norge i 2017 (Kilde Kystverket) – (Prognose på ca. 780.000 for 2018)
  • 3.045.000 millioner dagsbesøk til norske havner i 2017 (Prognose på ca. 3.250.000 for 2018)
  • 2,6 milliarder i passasjerforbruk som tilfaller norsk næring * (Basert på Turistundersøkelsen cruise)
  • 2,9 % av passasjerene i det globale cruisemarkedet seilte til Norge i 2017

Nasjonaltiteter på cruise til Norge (mer enn 10.000 passasjerer)


Land Antall passasjerer i 2017
Tyskland 231.015
UK 164.295
USA 98.741
Spania 39.044
Italia 37.478
Frankrike 22.536
Nederland 18.807
Canada 17.943
Australia 15.305
Belgia 11.372
Sveits 10.451

 

 

 

 

 

 

 

 

Legger cruiseturistene igjen penger?


Det er gjort ulike undersøkelser på dette og legger vi til grunn Turistundersøkelsen Cruise som SSB gjorde på oppdrag for Innovasjon Norge i 2014, så viste den et gjennomsnittlig forbruk på kr 860,- per person per ilandstigning.

Det vil i 2018 kunne gi en total omsetning knyttet til forbruk på land på i underkant av 3 milliarder kroner. Undersøkelsen sier ikke noe om enkelt destinasjoner, men et gjennomsnitt for hele landet. Cruise har stor betydning for både små og store attraksjoner og tilbydere langs hele norskekysten.

Mannskapet om bord bruker også penger i land, denne omsetningen er ikke kartlagt.

Statlige og kommunale vederlag og avgifter


Næring knytttet til cruise legger igjen ca. 300 millioner årlig i statlige/kommunale avgifter og vederlag.

Norsk leverandørindustri kommer i tillegg - og her er det grunn til å tro at det omsettes for store beløp på både mat, møbel, teknologi, avfallshåndtering med mer.

Norsk industri om cruise


Aldri før er det kontrahert så mange cruiseskip ved norske verft.

"– Norske verft bygger nå cruiseskip for over 12 milliarder kroner, og har blitt den største oppdragsgiveren for norske verft, sier Lars Gørvell-Dahll i Norsk Industri - Cruiseskipene har reddet norsk verftsindustri. Over 100 nye cruiseskip skal bygges på verdensmarkedet i årene som kommer, og flere av dem skal bygges i Norge. Cruisemarkedet har likevel fått enorm betydning for norske verft og har på mange måter overtatt for nedgangen i offshore."

Norges største havner i 2018


Havn Antall passasjerer i 2017
Bergen 534.221
Stavanger 340.220
Ålesund 228.595
Geirangerfjorden Geiranger 349.786
Flåm 250.961
Romsdalsfjord (Molde, Åndalsnes & Eresfjord) 137.845
Nordfjord Olden-Loen 141.728
Hardangerfjorden Eidfjord 103.390
Det er de samme havnene som er størst også i 2018 ifølge våre prognoser.

 

 

 

 

 

 

 

 

Landstrøm - En mulighet for nullutslipp ved havn


Cruisenæringen er en global industri og i Europa finnes det i dag 2 slik anlegg bygd for cruise og begge disse er i Hamburg. Kristiansand blir den første norske havnen som nå er i gang (Med hjelp av EU midler) med å få på plass et landstrøm anlegg for cruise.

Innovasjon Norge mener at det er mulig at landstrøm er en del av løsningen, men da må det arbeides internasjonalt for å finne felles standarder, slik at det også gir forutsigbarhet for rederiene. Et tilbud som kun finnes i enkelthavner vil med all sannsynlighet få begrenset effekt. Landstrøm anlegg for cruise er også en forholdvis kostbar affære per i dag og hittil har ingen av havnene som har søkt dette fått støtte av Enova. Kristiansand Havn fikk som nevnt støtte fra EU

Det skjer mye på teknologisiden og en del av de skip som bygges nå har LNG som hoved energikilde. LNG er både mer effektivt og mer brukervennlig sammenlignet med annet fossilt brensel. LNG gir også større miljøfordeler enn tradisjonell maritimt drivstoff; Utslipp av CO2 reduseres med 20-25 % prosent, svovelutslippene og skadelige partikler forsvinner mer eller mindre helt og utslippene av NOx blir markant lavere.

Det er også noen rederier som velger såkalte scrubber løsninger som også tilfredsstiller kravene satt at IMO. (International Maritime Organization)

Cruise gir opphoping av mennesker - "people pollution"


Det er klart at når tusenvis av turister kommer til en destinasjon i løpet av kort tid så kan det i hvert fall på mindre steder gi noen utfordringer. Det setter krav til gode infrastruktur og logistikkløsninger.

Cruise er kanskje det mest forutsigbare segmentet i norsk reiseliv. 1-2 år i forkant vet man når skip kommer og går, hvor mange passasjer som cirka er med og skal i land. Dette gjør at det for en destinasjon er mulig å planlegge godt.

Det ligger selvsagt et ansvar i å balansere antallet på et nivå som både gir cruiseturistene og de landbaserte turistene gode opplevelser på en destinasjon, samtidig som vi også må ivareta lokalbefolkningens interesser. Trenden i dagens cruiseindustri er at skipene blir større og dermed må destinasjonene ha et bevisst forhold til hvor mange man kan håndtere samtidig.

 

Nøkkeltall cruise 2017 - 2018

Last ned rapporten: Nøkkeltall cruise 2017 - 2018

Cruise - en miljøversting?

Som all annen transport så forurenser også cruise. Men det er viktig å påpeke at det er IMO (International Maritime Organization) som Norge er en del av som er FN’ spesialiserte organisasjon for sikkerhet, sikkerhet for frakt og forebygging av marin forurensing som setter de internasjonale reglene for maritim næring og dermed også cruise.

Les hele artikkelen