Skip to main content

Nyhetsartikler

Målgruppestudie: Nederland

Andelen av nederlendere som har vært i Norge er lav sammenlignet med våre naboland – og dette gjelder også for andel gjenbesøk. Derimot  kommer Norge høyt opp på nederlendernes liste over vurderte reisemål.

Dette viser en markedsundersøkelse gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag fra Innovasjon Norge.

Dette er Optima-prosjektet
Rapportene er en del av Optima-prosjektet, som skal optimalisere markedsstrategien i Innovasjon Norges prioriterte markeder. Undersøkelsene er gjennomført i Tyskland, Nederland og Russland og det har tidligere vært gjennomført undersøkelser i andre markeder.

Undersøkelsen avdekker hvilken rolle ferier har i folks liv, kulturelle særegenheter ved markedene, grunnleggende motivasjon for å reise på ferie både generelt og til Norge, tidligere reiseerfaring til Norge, oppfatningen av Norge som ferieland, samt Norges konkurransearena.

Det ble først gjennomført en kvalitativ undersøkelse med fokusgrupper. Deretter ble det gjennomført en kvantitativ webundersøkelse med 1200 respondenter. Undersøkelsene ble gjennomført i 2011.

Hele rapporten - eller forenklet utgave
Vi har oppsummert de viktigste funnene og konklusjonene fra Optima-undersøkelsen i Nederland i en ny og forenklet rapport. I tillegg kan du laste ned og lese hele rapportene på norsk og engelsk.

Optima report Holland short version (English) (pdf) 
Optima Nederland (norsk) (pdf) 
Optima Holland (english) (pdf)

Sider du nylig har besøkt