Skip to main content

Nyhetsartikler

Målgruppestudie: Frankrike

Driverne for å feriere i Norge er å oppleve et nytt land og en ny kultur, å reise for å se mange nye steder og å oppleve flott norsk natur, viser en undersøkelse gjennomført av Synovate i februar 2009. 

Det er størst interesse for en Norgesferie med lokal kultur og historie, deretter følger ferie med rekreasjon og avslapning i naturen og ferie med arktiske opplevelser, 

Mangel på kunnskap og stive priser
De største barrierene mot å reise til Norge handler om manglende kunnskap om språket, hva de kan se og gjøre, og hvor de kan reise i landet. Prisen på reisen til Norge blir også sett på som en relativt stor barriere.

Nyttig om franske turister
Rapporten er en del av Optima-prosjektet, som skal optimalisere markedsstrategien for det franske markedet. 

En kvantitativ markedsundersøkelse er gjort for å avdekke interessen for ulike typer ferie i Norge, hvilke aktiviteter de er interessert i, hvilke motiv som er viktige, samt barrierer mot å reise på ferie til Norge. 

I tillegg kartlegger undersøkelsen også hvor attraktivt Norge er som feriedestinasjon, sammenliknet med andre land. 

Målgruppestudie Frankrike

Sider du nylig har besøkt