Skip to main content

Nyhetsartikler

Målgruppestudie: Danmark

Dette viser en markedsundersøkelse gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag fra Innovasjon Norge.

Norge har en sterk posisjon for skiferier i Danmark og Norge er det mest besøkte landet for skiferier blant dansker. Både andelen dansker som har vært på skiferie i Norge en gang eller flere ganger er høyere i Norge enn for våre konkurrenter. Norge og Sverige oppfattes derimot som like i forhold til hva de kan tilby, og hvilke behov de tilfredsstiller hos de reisende.

Felles for skiferier uavhengig hvilket land man reiser til, er at de handler om å komme seg bort fra hverdagen. Motivasjonen for å reise på skiferie handler oftest om å slippe seg løs og ha det gøy. For å finne en posisjon som skiller Norge fra konkurrenter er Norge, i følge rapporten, best posisjonert i målgruppen som søker samvær på en skiferie. Likevel bør kommunikasjon og produktutvikling også inneholde en et element av å slippe seg løs da dette er en såpass dominerende motivasjon for skiferier.

Om undersøkelsen
Rapporten er en del av Optima-prosjektet, som skal optimalisere markedsstrategien for det danske skimarkedet. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført på Norgesferier generelt i Tyskland og Nederland. Undersøkelsen avdekker hvilken rolle ferier har i folks liv, kulturelle særegenheter ved Danmark, grunnleggende motivasjon for å reise på skiferie både generelt og til Norge, tidligere reiseerfaring til Norge, oppfatningen av Norge som skidestinasjon, samt Norges konkurransearena. Det ble først gjennomført en kvalitativ undersøkelse med fokusgrupper. Deretter ble det gjennomført en kvantitativ webundersøkelse med 1200 respondenter.  Undersøkelsen ble gjennomført i 2012.

Målgruppestudie Danmark (winter)

Sider du nylig har besøkt