Skip to main content

Nyhetsartikler

Målgruppestudie: Norge

Driverne for å feriere i Norge er å dele opplevelser med dem de reiser sammen med, oppleve flott norsk natur og komme bort fra hverdagen og egne daglige gjøremål, viser en undersøkelse gjennomført av Synovate i februar 2009. 

Det er størst interesse for en Norgesferie med vandring i naturen, deretter følger ferie med rekreasjon og avslapning i naturen samt oppleve vinter-Norge.

Dyrt og mangel på kunnskap
Den største barrieren mot å reise på norgesferie er prisnivået. I tillegg opplever de at været er dårlig og ustabilt, og mange mangler kunnskap om hva de kan se og oppleve i Norge.

Nyttig om norske turister
Rapporten er en del av Optima-prosjektet, som skal optimalisere markedsstrategien for det franske markedet.

En kvantitativ markedsundersøkelse er gjort for å avdekke interessen for ulike typer ferie i Norge, hvilke aktiviteter de er interessert i, hvilke motiv som er viktige, samt barrierer mot å reise på ferie til Norge. I tillegg kartlegger undersøkelsen også hvor attraktivt Norge er som feriedestinasjon, sammenliknet med andre land. 

Målgruppestudie Norge

Sider du nylig har besøkt